Taleb schrijft in zijn “Fooled by Randomness”: 

Remember that nobody accepts randomness in his own success, only his failure. 

Jim Collins onderscheidde in “Good to Great” als hoogste beoefenaars van leiderschap de zogenaamde niveau 5 leiders. Ik heb in de boekbespreking van “Good to Great”de eigenschappen van deze niveau 5 leiders opgenomen (kijk op: http://www.markensteijn.com/index.php/weblog/522-gelezen-good-to-great-van-jim-collins). Ik herhaal er hier een paar. 

• Verantwoordelijkheid voor succes bij anderen leggend;
• Schuld bij zichzelf voor slechte resultaten leggend;
• Succes aan geluk (en dus niet aan zichzelf) wijtend.
  

Niveau 5 leiders wijten hun succes aan anderen en zien falen als persoonlijk falen. Niveau 5 leiders acteren dus totaal anders dan Taleb schrijft. Maar Taleb heeft waarschijnlijk wel gelijk. Wat hij stelt geldt voor het overgrote deel van de mensen. De niveau 5 leiderschapseigenschappen zijn niet de "normale" menselijke eigenschappen. Niveau 5 leiders zijn daarom zo zeldzaam, zij ontberen eigenschappen waar de meeste mensen wel over beschikken. En, in ruil, hebben ze andere eigenschappen. En dat maakt hen zo succesvol.

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst