Dit boek van Ken Blanchard schetst een geslaagde poging om in bedrijven de scheiding tussen denken en doen te reduceren. Dit door het denken en doen terug te brengen naar de plek waar het thuis hoort, namelijk naar de mensen die staan voor een bepaalde taak en die het beste weten hoe het moet. Problemen moeten daar, door die mensen, worden opgelost. Dat is de kern van het boek.

De wijze waarop dit wordt beschreven is aantrekkelijk. Het is verhalend geschreven en leest daardoor gemakkelijk weg.
De methodiek die wordt gepropageerd doet echter wat stijf en geforceerd aan.
Er is sprake van een-minuut doelstellingen, een-minuut complimenten en een-minuut reprimandes. Daar zit een kern van bruikbaarheid in. Heel vaak wordt je immers geconfronteerd met dikke rapporten, lange besprekingen, enzovoort. Het kan allemaal wel wat minder. Daardoor kunnen we met zijn allen een stuk efficiënter functioneren. En daardoor voorkomen we dat het management overspoelt wordt door doe-taken, waardoor andere dingen blijven liggen.

Er zijn allerlei inzichten in het boek verwerkt, waar je jezelf aan kan spiegelen. Blanchard besteedt bijvoorbeeld aandacht aan de helderheid over de verwachtingen die je ten aanzien van medewerkers hebt. Verwachtingen bekend veronderstellen is niet voldoende. Ze moeten ook echt bekend zijn. Of dat altijd het geval is…

De auteur besteedt ook aandacht aan het verschil tussen de mens en diens gedrag. Reprimandes zijn, zo stelt hij, geen aanvallen op personen. Personen moet je in hun waardigheid laten. De mensen zijn oké, hun gedrag soms niet. Met reprimandes spreek je mensen aan op hun gedrag. “Wij zijn niet ons gedrag. Wij zijn de persoon die ons gedrag leidt”. Het is niet nieuw, maar Blanchard drukt het wel fraai uit.

Oh ja, nog een aardige invalshoek van Blanchard: je werkt niet voor je baas of voor je bedrijf, maar voor jezelf! De manager in het verhaal zegt het als volgt: “Niemand werkt ooit voor een ander. Ik help de mensen alleen hun werk beter te doen en in die procedure werken zij dan ook goed voor de onderneming.”

De One minute Manager” is een aardig boek(je) om te lezen. Met aantrekkelijke one-liners. Hierboven gaf ik er al één. Nu nog eentje als uitsmijter. Blanchard gebruikt, waar het er om gaat mensen in hun eigen kracht te ontwikkelen, de volgende uitdrukking: “Pak ze als ze iets goed doen.”

Mooi toch?!

Alle gebruikte citaten komen uit het besproken boek.

De One minute Manager” bij bol.com 

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst