Gelezen: John Kay, De omweg naar succes, Uitgeverij Business Contact, 2010

De ondertitel van dit boek luidt: “Waarom je geluk niet moet najagen en Bill Gates nooit rijk wilde worden”. Het boek behandelt directheid en indirectheid bij het realiseren van doelen. Het overtuigende betoog van Kay is dat onze werkelijkheid zo complex is dat onze kennis van die complexe omgeving niet anders dan onvolmaakt en verbrokkeld kan zijn. De problemen die we kennen zijn bovendien zelden vooraf volledig te specificeren. Het via directheid bereiken van doelen is alleen mogelijk bij zeer sterk afgebakende problemen en daarmee dus ongeschikt voor de aanpak van de meeste van onze problemen.

Winst kan voor organisaties geen direct doel zijn, het is een resultaat. Kay geeft voorbeelden van allerlei bedrijven die succesvol waren omdat ze gedreven werden door andere zaken. Boeing, bijvoorbeeld, werd groot en winstgevend omdat het van vliegtuigen hield. Daarnaast geeft Kay ook voorbeelden van bedrijven die te gronde gingen doordat er teveel aandacht kwam voor zaken als winst, kostenefficiëntie, aandeelhouderswaarde, e.d.

Als we kiezen voor directe doelen lopen we ook nog eens de kans dat we belangrijke kansen missen. Toen de eerste computers werden ontwikkeld bevroede nog niemand dat enkele decennia later in vrijwel ieder huishouden van de ontwikkelde wereld een of meer computers in gebruik zouden zijn. Ontwikkelingen vinden plaats, maar laten zich slecht voorspellen. Wie iets kan voorspellen kan dat "iets" ook ontwikkelen. Een terugblik in de geschiedenis leert dat het soort helderziendheid om dit voor elkaar te krijgen zeldzaam is.

Hoe vindt Kay dat we dan wel die grote complexe problemen moeten benaderen?

Allereerst is er de logica van een hoger doel definiëren, dit opdelen in kleinere doelen en handelingen. De indirecte benadering bestaat uit experimenteren en ontdekken. En: de aanpak baseren op rede en bewijzen.

Kay’s boek biedt veel inzichten. Teveel om hier te bespreken. Zeer lezenswaardig. Een aanrader!

De omweg naar succes” bij bol.com

  

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst