Gelezen: Kevin Kelly, What Technology Wants, Penguin, 2010

In “What Technology Wants” beschrijft Kevin Kelly waar het Technium heengaat. Het Technium is de symbiose van mens en techniek. Een symbiose die ons én de techniek maakt tot wat wij zijn. Wij evolueren met de techniek mee, zoals de techniek met ons mee evolueert. Technologie is een soort verwerkelijking van onze ideeën; onze ideeën maken technologie mogelijk, technologie maakt mogelijk wat wij bedenken. Zonder techniek zouden we niet lang bestaan.

Kelly beschrijft de evolutie van de techniek, die soms met revolutionaire stappen vooruitgaat. Ook beschrijft hij hoe technologie een soort eeuwig bestaan leidt. Technieken uit een hele oude catalogus voor boeren waren via internet nog steeds allemaal terug te vinden en te kopen. Soms worden technieken voor onderzoek of als hobby in stand gehouden, maar vaak ook omdat een simpele techniek voor thuisgebruik nog voldoet, terwijl deze in werksituaties als erg verouderd geldt.

Vaak wordt negatief tegen techniek aangekeken. Techniek leidt regelmatig tot problemen. Kelly erkent dat, maar stelt dat gemiddeld genomen de ontwikkelingen van de techniek ons meer goeds opleveren dan slechts. Kortom, de voordelen overstijgen de nadelen.

Kelly maakt met vele voorbeelden duidelijk dat evolutionaire veranderingen in de techniek, net als in de natuur, in zekere zin onvermijdelijk zijn. Ze hangen in de lucht. Op verschillende plekken, vrijwel tegelijkertijd, vinden ontdekkingen simultaan plaats. Daardoor is het ook zo dat je nieuwe techniek weliswaar kan afremmen, uitstellen, maar nooit helemaal voorkomen. Er zal altijd ergens iemand zijn die nieuwe techniek door ontwikkelt en realiseert. Dit ook al omdat nieuwe techniek soms ongewild ontstaat. Iets nieuws wordt getest voor het doel waarvoor het was ontwerpen, dat blijkt niet te werken, maar er blijken wel andere mogelijkheden te zijn die zonder het nieuwe niet mogelijk waren geweest. Viagra werd getest als medicijn tegen hartkwalen, en wat bleek...?

Een andere vergelijking tussen de natuurlijke evolutie en die van de techniek is dat er aan de veranderingen ook beperkingen kleven. Sommige dingen werken nu eenmaal niet. Niet in de natuur, en niet in de techniek.

Nieuwe technieken beginnen generiek, waarna er steeds meer specifieke varianten ontstaan. Eerst was er de auto (die aanvankelijk op een koets leek), daarna kwamen er voor allerlei doelen en toepassingen aangepaste modellen. Zo gaat dat met alle nieuwigheden. Er is iets nieuws en uit dat nieuwe ontstaat een hele familie van nieuwe nieuwigheden.

Technologie werkt verslavend, we willen voortdurend meer handige hulpmiddelen die ons helpen de dingen te doen die we willen doen. En die techniek laat ons weer nieuwe dingen willen, die zonder haar niet mogelijk waren.

Niet alle technologie wordt altijd en overal omarmd. Er worden keuzes gemaakt. Soms wordt een techniek afgewezen omdat het ergens mee in tegenspraak is; denk aan: gewoonten, tradities, en dergelijke. “Zo doen we dat hier niet”.

In het boek wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop de Amish omgaan met techniek. Het is niet zo, zoals vaak wordt verondersteld, dat zij alle nieuwe techniek afwijzen. Nee, nieuwe technieken worden vaak bewust uitgetest. Jongeren mogen mobiele telefoons gebruiken, want die hebben voordelen, maar als ze de hogere waarden van de gemeenschap toch blijken aan te tasten, dan worden er beperkingen aan het gebruik opgelegd, of ze worden helemaal verbannen. Die hogere waarden zijn bij de Amish vertegenwoordigd in het familieleven, in de gemeenschapszin en in hun afstand tot en onafhankelijkheid van de "gewone" wereld. De keuzen zijn geen individuele keuzen, maar keuzes van de gemeenschap. De ‘Elders’ bepalen wat wel of niet geadopteerd wordt, en met welke beperkingen nieuwigheden toegepast mogen worden.

Het boek is boeiend en verhelderend. Wat behandeld wordt is na lezing begrijpelijker. Het boek biedt inzicht. Het is een absolute ‘must read’.

“Wat technologie wil” is niet zozeer iets wat gewild wordt met een gerichte buiten de werkelijkheid staande wil. Er is geen doel, er zijn geen doelstellingen. Wat technologie wil, ligt intrinsiek verborgen in de evolutie die de techniek in symbiose met de mensheid doormaakt. Het is een onvermijdelijkheid.

What Technology Wants” bij bol.com

   

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst