De afdeling “personeelszaken” ontstond vroeger bij grotere bedrijven omdat het voor de boekhouding wat teveel en te ingewikkeld werd om naast de salarisadministratie ook nog alle wet- en regelgeving rond zaken die met personeel te maken hadden bij te houden. Bij grotere organisaties kan het efficiënt zijn om de functie apart te organiseren en door specialisten te laten bemensen. Dat heeft bij die grotere bedrijven in ieder geval plaatsgevonden.

Een fenomeen van stafafdelingen is dat zij de neiging hebben meer te groeien dan nodig is voor het uitoefenen van hun oorspronkelijke kerntaken. Personeelszaken is hiervan slechts een voorbeeld.

Hoe vindt die groei plaats? Als je specialisten in staffuncties aantrekt, dan vinden die altijd dat je meer moet doen, dan je al deed. Allerlei beleidsaspecten komen aan de orde. Dat beleid moet worden bedacht en geïmplementeerd. Dit doen stafafdelingen graag. Het is natuurlijk veel leuker dan je bezig houden met de oorspronkelijke kerntaken! En je kan het er heel druk mee hebben. Dus is er uitbreiding nodig. De taken en bezetting van de stafafdeling nemen toe en toe. Zo druk! Uiteindelijk is het ook wel handig als iemand anders zich bezig houdt met de oorspronkelijke kerntaken van de betreffende stafafdeling.

Stafafdelingen doen uiteindelijk niet meer waarvoor ze bedoeld waren. Herkent u dat ook binnen uw bedrijf?

Daarnaast wordt vaak de fout gemaakt om aan stafafdelingen hoge ambities op te leggen, dat leidt ertoe dat er ook ambitieuzere mensen worden aangetrokken. En hoe ambitieuzer de medewerkers van de stafafdelingen hoe meer beleid er is, waar ook meer aandacht aan moet worden besteed. Dus, hoe meer ambities bij de staf, hoe minder die staf zich bezig zal houden met datgene waar ze hun bestaansreden aan danken.

Trek op stafafdelingen daarom geen ambitieuze mensen aan, of trek alleen mensen aan met louter de ambitie hun zaakjes op orde te hebben. Dat is nuttig. Alles wat stafafdelingen verder verzinnen doorgaans niet.

Temeer daar heel veel beleid niet brengt wat ervan wordt verwacht. Veel managementmodes, -theorieën en modes, hebben geen enkel bewezen nut, terwijl ze wel tijd kosten. Dat geldt ook voor methodes, theorieën en modes die stafafdelingen gebruiken om het druk te hebben. Alles dat niet direct bijdraagt aan het primaire proces van een organisatie moet continue met argwaan worden getoetst. 

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst