In "Regelkring" besteedde ik aandacht aan de reactiviteit die samenhangt met het toepassen van regelkringen, zoals de Deming-cirkel. In "Vooruithandelen, Plan - Do - Check - Act" behandelde ik de zin en onzin van de Deming-cirkel.
In hun boek "Niets nieuws onder de zon" constateren Peters en Wetzels terecht dat veel zittend management tot de categorie van de "ordehandhavers" behoort. De regelkring hoort bij ordehandhaving. De theorie zegt immers dat bij een afwijking moet worden bijgestuurd. In de Deming-cirkel gebeurt dat door bij te sturen richting de vooraf bepaald normen. De eerder genoemde auteurs stellen dat dit past bij een stabiel systeem.

Binnen een dynamisch systeem echter "kunnen afwijkingen de eerste zwakke signalen zijn van een zelfordening, waarbij de afwijking juist gekoesterd zou moeten worden. Het management zou zich derhalve, vanuit strategisch oogpunt, permanent in een dilemma moeten bevinden: Wat te doen met de anarchisten dan wel ordeverstoorders en hoe hun signalen te interpreteren?"

Een zeer terechte vraag! In het afwijken van de norm zit de kiem van de vernieuwing die nodig is om nieuwe omstandigheden het hoofd te bieden.

En daarmee plaatsen we een nieuwe kanttekening bij de Deming-cirkel. Als je vernieuwing wilt, dan moet je de Deming-cirkel weleens verlaten. Ontsnappen aan Deming. Evolutie en overleven: beating Deming!

Citaat uit: "Niets nieuws onder de zon", Jaap Peters & Rob Wetzels

Boekbespreking "Niets nieuws onder de zon"

"Niets nieuws onder de zon" bij bol.com 

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst