Vrijwel iedereen die weleens een (kwaliteit)managementcursus heeft gevolgd, kent de Deming Circle. Wikipedia (juli 2013) definieert de vier stappen als volgt:

  • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
  • DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling.
  • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
  • ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteitscirkel_van_Deming

Eigenlijk is het wonderlijk dat dit model zoveel wordt uitgedragen. Het is immers nogal reactief. En daarnaast ook nogal academisch, het is in de praktijk voor heel veel zaken veel te zwaar om deze stappen daadwerkelijk te doorlopen. Intuïtief weten we immers vaak allang wat er aan de hand is, en weten we ook wat we moeten doen. En, weten we dat niet, dan is maar de vraag of we het wel zouden weten als we alle stappen van de Deming-Cirkel nauwgezet volgen.

Leiden betekent zoals Sennett dat zo mooi benoemd in “The Craftsman: vooruithandelen.
De Deming-cirkel schetst een eenvoudige regelkring, je meet, en bij een geconstateerde afwijking grijp je in. Je stuurt bij.
Bij “leiden” is sprake van een “vooruitgeschoven regelkring." Je begint al met bijsturen voor de afwijking optreedt. Een voorbeeld: het nemen van een bocht met een auto doe je niet door af te wachten tot de auto van de gewenste curveachtige koers afwijkt en door dan pas te corrigeren. De Deming- Cirkel veronderstelt dit wel. In werkelijkheid lopen we vooruit, we sturen vooruitlopend op het optreden van de afwijking. Daarmee zorgen we dat de afwijking niet optreedt. Proactief handelen is leiden. Bijsturen is altijd achteraf, is eigenlijk waardeloos.
Bijsturen op basis van afwijkende cijfers, zoals binnen het management van bedrijven niet ongebruikelijk is, dat is dus ook ... (vul zelf maar in).
Nee, dan de dirigent:

… when a conductor gives directive hand gestures a moment ahead of the sound. If the hand gesture for a downbeat came exactly in time, the conductor would not be leading, since the sound would already have happened.
bron: Richard Sennett, The Craftsman, Penguin Books, 2008

De Deming-Cirkel hoort bij werken conform de principes van trial-and-error. Daarmee is impliciet ook het enige gebied gegeven waar de Deming-Cirkel toepasbaar is, namelijk in ontwerp- en ontwikkelingsprojecten. Trajecten waarin je een prototype ontwikkelt, dit gebruikt, test, enzovoorts,...

 

Citaat uit “The Craftsman

Boekbespreking “The Craftsman

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst