Vaak wordt veronderstelt dat de zwakste schakel de kracht van een onderneming bepaalt. Uiteindelijk valt dat nooit helemaal te ontkennen. Maar, het hangt er ook van af hoe je met je zwakste schakel omgaat. Heb je deze namelijk geïdentificeerd, dan kan je er ook iets mee doen. En dan is het bedrijf opeens niet meer zo zwak als de zwakste schakel (althans die van dat moment)!

Dit vraagt er wel om dat je bereid bent om maatwerk te leveren rond de zwakste schakel. In een blauwdrukorganisatie waarin is vastgelegd wat er van iedereen verwacht kan worden en wat ieders taken zijn, daar is het vrijwel onmogelijk om rond individuele mensen heen te organiseren. Dat past immers niet in de blauwdruk.

Mensen die niet helemaal voldoen aan de blauwdruk, kunnen wel degelijk sterke eigenschappen hebben waar een organisatie goed gebruik van kan maken. Sterker nog, vrijwel iedereen heeft meerdere sterke kanten. Als die er niet uitkomen en wanneer iemand minder functioneert, dan kan dat vooral te wijten zijn aan de blauwdruk. De blauwdruk veronderstelt eigenschappen bij mensen die niet altijd aanwezig zijn. Zeker mensen die langer bij een organisatie werken kunnen hier na een reorganisatie nogal eens het slachtoffer van worden. Er is een nieuwe blauwdruk geïntroduceerd en geïmplementeerd en opeens voldoen mensen niet meer. Dat zijn soms mensen die binnen de organisatie een stevige staat van dienst hebben. Pijnlijk!

Als je de organisatie zodanig flexibel houdt, dat passende aanpassingen rond personen mogelijk blijven dan kan je ook rond personen die minder functioneren maatregelen nemen waardoor hun zwakke punten worden gecompenseerd. Een organisatie is niet zo zwak als de zwakste schakel, mits je bereid bent om rond die zwakste schakel iets specifieks (of: afwijkends?) te organiseren.

Ofwel: de zwakste schakel kan met slimme maatregelen eigenlijk altijd van zijn zwakte worden ontdaan. Een zwakke schakel is voor geen enkele organisatie een excuus voor falen!

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst