Als ideeën met elkaar strijdig zijn, dan kunnen wij mensen daar slecht tegen. Wij proberen ze rationeel, of op zijn minst rationaliserend, met elkaar in één lijn te brengen. Dit fenomeen heet cognitieve dissonantie.

The human mind needs cognitive stability. Therefore, any challenge to or questioning of a basic assumption will release anxiety and defensiveness. In this sense, the shared basic assumptions that make up the culture of a group can be thought of at both the individual and group levels as psychological cognitive defense mechanisms that permit the group to continue to function.

Binnen een organisatie heersen er basisaannamen die iedereen als waarheid accepteert. Zoals Schein stelt wordt het in twijfel trekken van die aannamen als bedreigend ervaren. Deze aannamen bepalen immers de identiteit van de groep. Iedereen wordt geacht die aannamen te accepteren. Doe je dat dan hoor je erbij, doe je dat niet dan lig je eruit. Je wordt eruit gewerkt of je hoort er niet helemaal bij. En wil je dat laatste wel, dan kan je die aannamen maar beter aanvaarden. Dit is een van de katalysatoren voor het ontstaan van datgene wat wij organisatiecultuur noemen.

Het behoeft geen betoog dat als bepaalde aannamen niet ter discussie gesteld kunnen worden dit niet bevorderlijk is voor het veranderingsvermogen en het aanpassingsvermogen van een organisatie. Hoe sterker een organisatiecultuur, hoe meer dit geldt.

 

Citaten uit “Organizational culture and leadership”.

Organizational culture and leadership” bij bol.com