Als een brein zich heeft gevormd binnen een bepaalde cultuur, dan is het moeilijk om een ander perspectief te hanteren. Voor organisatiecultuur impliceert dit dat een sterke cultuur het moeilijk maakt om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die een andere wijze van denken en handelen of die andere producten nodig maken. Een sterke cultuur is in die zin conservatiever dan een zwakke cultuur.

Dit strookt weer met het gegeven dat conservatieven moeilijk om kunnen gaan met onzekerheid en ambiguïteit. Zaken die in een snel veranderende wereld een grote rol spelen.

Een zwakkere cultuur laat meer ambiguïteit in een organisatie toe. Dat maakt een zwakkere cultuur minder conservatief.

 

Citaat uit “Behave” van Robert Sapolsky.

Behave” bij bol.com en bij managementboek.nl