Zelfs in hiërarchische organisaties kan iets ontstaan dat de beperkingen van zo’n organisatie met al zijn machtsspelletjes ontstijgt. McGregor refereert in zijn “The Human Side of Enterprise” aan een onderzoek waar een zeer succesvol bedrijf niet aan alle normen van klassieke organisaties bleek te voldoen.

One division of a large company provided a puzzle. The managers in this organization—line and staff alike—completely ignored the usual distinction between the two types of functions. The researchers found staff people exercising authority quite directly and line people giving advice Yet they found little evidence of friction or antagonism between the two groups. Moreover, the division was regarded as one of the best managed and most economically successful in the company.
The one clue which helped to explain this anomalous situation was the relationship between the general manager and the several managers of both line and staff functions who reported to him. He had been in his job for about two years, and he had created a remarkable spirit of teamwork within this group.

Uiteindelijk kwamen de onderzoekers tot de slotsom dat het verschil werd gemaakt door een gezamenlijk gedeelde ‘purpose’.

The conclusion of the researchers was that this group was characterized by a genuine "unity of purpose" which largely obviated the necessity for such formal arrangements as unity of command, equality of authority and responsibility, and staff-line distinctions.

Zo’n gezamenlijk de (onder-)afdelingen overstijgend doel geeft richting en betekenis aan het handelen van allen. Ook al focust McGregor zich voornamelijk op managers. De meeste managementteams in organisaties voldoen echter niet aan de vereisten om tot zo’n overstijgend doel te komen.

The significance of unity of purpose within a managerial team is given some lip service by most managers, but it is not always recognized that this objective can only be achieved by a closely knit group. Most so-called managerial teams are not teams at all, but collections of individual relationships with the boss in which each individual is vying with every other for power, prestige, recognition, and personal autonomy. Under such conditions unity of purpose is a myth.  

Op het idee dat het werken met hiërarchische managementstructuren het op zichzelf vrijwel onmogelijk maakt om tot zo’n overstijgend doel te komen, dat lag voor McGregor nog verborgen achter de horizon. Als je kiest voor zelfsturing en geen management meer hebt, dan ben je de machtsstrijd en het gekonkelfoes dat daarbij hoort kwijt. Zelfsturing werkt alleen met een duidelijk overstijgend doel, een ‘purpose’. Maar heb je zo’n doel geformuleerd dan biedt zelfsturing meer mogelijkheden op een goed gevolg dan wanneer je zo’n overstijgend doel in een traditionele organisatie vaststelt.

 

Citaten uit “The Human Side of Enterprise

Boekbespreking “The Human Side of Enterprise

The Human Side of Enterprise” bij bol.com