Er waren wel chiefs, maar niemand was verplicht om hun commando’s op te volgen. En het gevolg daarvan was niet dat die chiefs geweld gingen gebruiken, maar juist een cultuur van discussie en overtuigingskracht. De vrijheid om niet te gehoorzamen betekende daar niet dat je je vinger naar iemand op kon steken. Die vrijheid was juist gebaseerd op het feit dat je opvatting er toe deed en dat er naar je geluisterd werd.”

Bovenstaande tekst komt uit een interview in NRC met David Wengrow. Hij constateert dat er bij de oorspronkelijke inwoners (de indianen) van Amerika meer vrijheid heerste dan bij de Europeanen die daar als kolonisten aankwamen.

De chiefs daar waren weliswaar leider, maar wel leiders op basis van kracht en niet op basis van macht. Veel vrijheid gaat samen met leiders die alleen kunnen functioneren als ze goed luisteren, iedereen respect betonen en op basis van overtuigingskracht leiden.

Een klassiek voorbeeld van leiderschap, zoals het in mijn ogen hoort te zijn. En een schril contrast met de manier waarop Poetin met zijn mensen en land denkt te moeten omgaan. Erg actueel dus.

 

Citaat uit “De mensheid volgt geen schema”, NRC, 30 april 2022

Dit sluit mooi aan bij dit artikel van toch alweer lang geleden:
De legitimiteit van leiderschap ontrafeld
https://www.markensteijn.com/index.php/leiderschap-2/125-de-legitimiteit-van-leiderschap-ontrafeld