Beoordelingssystemen gaan ervan uit dat je bepaalde eigenschappen/competenties moet hebben om een functie goed te kunnen vervullen. Hier speelt een achterliggende gedachte een rol, namelijk dat er maar één goede of beste manier is om tot resultaten te komen en die manier vraagt altijd om dezelfde heel specifieke competenties.

Maar … er leiden verschillende wegen naar Rome. Een functie kan ook op een andere manier dan de bedachte en dus ook met andere competenties goed en effectief worden ingevuld. Kijk om je heen, zie je in je omgeving ook allerlei verschillende mensen ondanks (?) die verschillen toch goed functioneren? Ik wel.
Moet ik dan nog uitleggen wat er fout is aan beoordelingssystemen die op competenties stoelen? Nou, laat ik het toch maar doen.
Als mensen met verschillende competenties een functie even goed kunnen vervullen, dan vervalt daarmee de hele achterliggende gedachte waarop dergelijke systemen zijn gegrondvest.
En wat betekent dat?
Dat betekent dat sommige mensen net zo goed functioneren als hun directe collega’s, maar dat ze toch een slechtere beoordeling krijgen dan die collega’s. Waarom? Omdat zij de functie vervullen op basis van andere competenties. En hun competenties zijn helaas niet opgenomen in het beoordelingssysteem bij hun functie, terwijl de competenties van hun collega’s er wel deel van uitmaken.
Dat is toch op zijn minst unfair!

Tja, stoppen dus met die onzin!