Functieprofielen en competenties passen bij een reductionistische kijk op de werkelijkheid (lees "Het plagen van vakmanschap"). In de managementvisie die daarbij hoort stelt men procedures en functieprofielen op en werkt men met aan de functie verbonden competentieprofielen. Een reductionistische visie past niet bij respect voor vakmanschap (lees "Efficiency en vakmanschap").

Wie een hoogwaardig bedrijf wil bouwen en blijvend laten functioneren, die dient vakmanschap te koesteren. Als je kiest voor gedegenheid en niet meer dan dat, probeer het dan maar met reductionisme. Succes, daar valt heus brood mee te verdienen. Maar, wil je tot de top behoren, dan is een keuze voor vakmanschap onvermijdelijk. Om er maar duidelijk over te zijn, dan moet je de scheiding tussen denken en doen loslaten, je moet de hoop opgeven dat je alles kan vastleggen op papier, je moet ophouden functieomschrijvingen, procedures en competentieprofielen te koesteren.

Wie kiest voor de top, die kiest voor vakmanschap, die kiest voor talent en voor het stapsgewijs ontwikkelen van medewerkers. Hij kiest voor mensen, met hun bijzonderheden hun krachten en hun nukken. Hij kiest voor mensen versus functieprofielen en competenties.

 

Dit blog is op 5 januari 2016 al eerder op mijn oude blog geplaatst