In de figuur is de creërende factor verbeeld.

Creatie komt uit de basis en gaat naar de top, naar het resultaat dat succesvol moet zijn.

In dit plaatje zijn de ribben anders benoemd dan in het model:

 • De rib van het proces is benoemd met de term leiderschap;
 • De beheersrib heeft de naam projectcontrol gekregen;
 • De inhoudelijke rib is benoemd met het woord ontwerpintegratie.

Bij grotere en complexere projecten is vaak een functiescheiding te vinden die samenhangt met de aard van de ribben. In de volgende figuur zijn verschillende rollen die daarbij zijn te onderscheiden benoemd.

Drie functies (of rollen) die goed moeten worden ingevuld om tot een succesvol projectresultaat te komen. Aan elk van de drie functies kan bij een groot project weer een heel team hangen.
In de allerkleinste projecten worden alle rollen, functies, domeinen of hoe je ze ook anders kunt benoemen ingevuld door één persoon. De invulling van alle ribben zal niet altijd even zwaar zijn. Bij kleine projecten domineert doorgaans de vakinhoudelijke kant. Ook moeten de andere ribben wel aandacht krijgen wil het project echt succesvol zijn.

 • Het proces en het leiderschap zijn het primaire domein van de projectleider;
 • Het beheer en de projectcontrol zijn het domein van de projectcontroller;
 • De inhoudelijke kant en de ontwerpintegratie zijn het domein van de ontwerpleider.

November 2004

 

Toevoeging:

Rijkswaterstaat onderscheidt tegenwoordig in het zogenaamde IPM-model (Integrale Project Management)  vijf verschillende rollen:

Enkele van deze rollen zijn gemakkelijk in het pm3-model te herkennen.

 • De projectmanager;
 • De manager projectbeheersing;
 • De omgevingsmanager;
 • De technisch manager;
 • De contractmanager.

De projectmanager is evident gelijk aan de projectleider.
De manager projectbeheersing is gelijk aan de projectcontroller.
De technisch manager is gelijk aan de ontwerpleider.

Dan zijn er twee rollen die niet direct te spiegelen zijn. Dat gaat om de omgevingsmanager en de contractmanager. Dat komt omdat de taken die bij die rollen horen in het PM3-model thuis horen bij de projectleider. Waarbij de projectleider er natuurlijk altijd voor kan kiezen om deze taken te delegeren bij grotere projecten.

Januari 2015

 

Aanvullende informatie op deze website

Projectleider
Over de rol van de projectleider.

Ervaringsstadia
Projectleiders maken diverse stadia door in hun carrière, Het is zaak hier rekening mee te houden in projectorganisaties.

Ontwerpleider
Over de rol van de ontwerpleider.

Projectcontroller
Over de rol van de projectcontroller.

Projectcontrol / projectbeheersing
Wat is projectcontrol of projectbeheersing? 

Drie bazen
De drie bazenrollen in het projectmatig werken.

 

Aanvullende informatie op internet

Informatie over het IPM-model van Rijkswaterstaat:
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/werken_projecten/integraal_projectmanagement/