Trouwe bezoekers van mijn website kennen mijn artikel "Stop SMART, be FUZZY!"

SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Het SMART principe is een redelijk bruikbaar middel om doelen te formuleren waar je iemand aan kan houden. Vaak wordt gezegd dat je er iemand op kan afrekenen. Die uitdrukking gebruik ik liever niet.

Aan SMART zijn de nodige nadelen verbonden, zeker als het rigide gebruikt wordt. Lees voor een beter begrip het eerder genoemde artikel. Als alternatief heb ik het FUZZY principe geïntroduceerd. FUZZY staat voor feestelijk, uitdagend, zuiver, zinnelijk en yes! Dat was een introductie met een knipoog, maar verder ben ik er ook wel degelijk serieus over. Een uitdagend en vrijwel onmogelijk doel roept pas echt enthousiasme op en geeft pas echt energie.

Daar kunnen fantastische resultaten mee worden bereikt. En, het kan ook volledig mislukken. Maar, gebeurt dat laatste, reken er dan niemand op af. Je wist aan de voorkant toch al dat het vrijwel onhaalbaar was?

Onlangs bedacht ik dat SMART vooral hoort bij klassiek projectmanagement en FUZZY bij procesmanagement. Bij klassiek projectmanagement hoort het duidelijk van tevoren vaststellen van de te behalen doelen met inachtneming van de bijbehorende randvoorwaarden. Ook moet er sprake zijn van enig realisme. Anders is het niet fair om een projectleider aan het te realiseren resultaat te binden.

Bij procesmanagement is het eindresultaat helemaal niet zo zeker. De doelen zijn FUZZY, ze worden vaak pas in de loop van een proces helder.

Aangezien klassiek projectmanagement een anachronisme begint te worden, zou dit ook voor het SMART principe moeten gelden. Ik zie dat nog niet gebeuren.

De meeste mensen werken liever met de bekende technieken van gisteren. Jammer dat die niet meer werken.

 

Toevoeging 31 december 2015
SMART werkt niet op de lange termijn; lange termijndoelstellingen werken sowieso vrijwel niet, getuige dit citaat van Roy Baumeister & John Tierney uit "Wilskracht":
De langetermijndoelen bleken even weinig effect te hebben als helemaal geen doelen. Alleen de kortetermijndoelen leidden tot verbeteringen in leergedrag, zelfwerkzaamheid en prestaties.
Voor de boekbespreking van dit boek, ga naar http://www.markensteijn.com/index.php/weblog/614-wilskracht-boekbespreking.

 

Aanvullende informatie op deze website

Projectsucces
Wat maakt een projectsuccesvol?

Dilemma's, processen en projecten
Over de schijnbare tegenstelling tussen procesmatig en projectmatig werken.

 

Aanvullende informatie op internet

Stop SMART, be FUZZY!
http://www.markensteijn.com/smart.htm