Uit wetenschappelijk onderzoek van Ten Have, Ten Have, Huijsmans en Otto blijkt dat bedrijven met een heldere visie beter presteren dan bedrijven zonder. Een heldere visie biedt perspectief en geeft richting onder onzekere en veeleisende omstandigheden.

Groepen met heldere gedeelde doelstellingen presteren beter dan groepen zonder. Uitdagende doelen die kunnen worden uitgedrukt in cijfers leidden tot de mogelijkheid van continue feedback. SMART-doelstellingen kunnen daarbij helpen. Uitdagende doelen; maar wel passend binnen de mogelijkheden van individuen die het doel moeten bereiken. Feedback door metingen zorgt ervoor dat ieder kan zien welke handelingen en welk gedrag leiden tot het behalen van de gestelde doelen. Feedback bevordert de prestaties. Kortere cycli waarin de feedback wordt gegeven leiden ook tot betere prestaties. Hoe moeilijker de te behalen doelen, des te beter het presteren. Vage doelstellingen, te gemakkelijk behaalbare doelstellingen of helemaal geen doelstellingen, dat leidt allemaal tot minder goede prestaties dan uitdagende doelstellingen.
Maar er zijn grenzen. Doelen stellen voor complexe taken kan de prestaties negatief beïnvloeden en kan het leren van individuen en organisaties negatief beïnvloeden.

En dat schrijf juist ik hier allemaal op? Terwijl een van mijn meest gelezen artikelen op deze site nog altijd "Stop SMART, be FUZZY!" is?

Ja.

Want SMART-doelstellingen hebben voor de korte termijn wel degelijk een werkingsgebied. Voor de lange termijn zijn ze veel te bloedeloos en onhandelbaar.

En: ook FUZZY-doelstellingen zijn tenslotte doelstellingen.
Maar wel inspirerender dan SMART-doelstellingen.
Zelfs al zijn ze niet volledig haalbaar.
Of: misschien wel juist daarom!

 

Boekbespreking "Reconsidering Change Management"