Informatie is tegenwoordig voor iedereen gemakkelijk bereikbaar. Via internet en de sociale media vind je altijd gelijkgezinden. Het gros van de mensen is niet echt in staat om de eigen denkbeelden te relativeren en om eens te twijfelen aan het eigen gelijk. De meeste mensen zoeken liever bevestiging. Niet eens bewust meestal, maar onbewust. Onze intellectuele filters zorgen ervoor dat we vooral horen en waarderen wat ons gelijk bevestigt. We filteren weg wat daarmee niet te rijmen valt. Een fenomeen dat bekend staat als 'confirmation bias'. Internet en de sociale media maken het mogelijk om je alleen te richten op datgene wat je bevalt. Als je dat doet, dan zal je steeds minder diverse informatie consumeren. Je gelijk wordt sterker en sterker, want het wordt niet meer uitgedaagd met andere denkbeelden.

Sociale media lijden tot een versterkte 'confirmation bias'.

In Lerners' The passing of traditional society las ik:
The importance of media exposure, in our theory, is that it enlarges a person's view of the world ("opinion range") by increasing his capacity to imagine himself in new and strange situations ("empathy").

Het boek van Lerner stamt uit 1958. In die tijd was het aanbod aan media klein. Je had weinig keus. Blootstelling aan media leidde daardoor tot een groter aanbod van informatie, een meer divers aanbod van informatie. Juist die verrijking leidde tot meer empathie. Intussen is het aanbod zo groot en zo divers dat iedereen kan kiezen wat hij wil en, sterker, wel moet kiezen. Juist het enorme aanbod, de diversiteit met de daarbij behorende noodzaak tot het maken van keuzes leiden tot onderdompeling in alleen die informatie die jou bevalt.

Internet en de sociale media, samen met de 'confirmation bias' leiden ertoe dat mensen zich onderdompelen in kleine beperkte denkwerelden.

Lerner's aanname was dat meer blootstelling aan media tot meer empathie zou leiden. Zoals gezegd ging het daarbij eigenlijk om de diversiteit aan informatie waarmee mensen te maken kregen.

Omgekeerd kan je dus ook stellen dat het huidige informatieaanbod ons noopt tot kiezen en omdat velen op basis van de 'confimation bias' kiezen voor datgene dat al strookt met hun denkbeelden, leidt dit tot meer vastgeroeste ideeën en daarmee tot minder empathie.

Ik denk dat dit veel verklaart. Onder meer de enorme hardvochtigheid en het totale gebrek aan respect waarmee groepen mensen "afwijkenden" benaderen. Waarbij ik met "afwijkenden" diegenen bedoel die iets niet delen met degene die zwelgt in zijn 'confirmation bias' (dus bijvoorbeeld: mensen met een andere politieke voorkeur, een andere huidskleur, een andere religie, een andere positie in de maatschappij, een andere seksuele geaardheid een andere nationaliteit, een andere taal, enzovoorts).

Doordat mensen in hun eigen kring van gelijkdenkenden elkaar continue bevestigen versterkt dit fenomeen zichzelf voortdurend.

Best eng eigenlijk.

 

Citaat uit “The passing of traditional society”.