Veranderingsprocessen worden vaak ingeleid met een veranderverhaal waarin wordt weergegeven wat van belang is om die verandering te laten slagen. De auteurs van "Reconsidering Change Management" noteren dat er uit de literatuur weliswaar een soort algemeen gehele deler is te halen, maar dat deze verhalen vrijwel nooit worden ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

Met hun boek leggen zij de elementen uit gebruikelijk veranderverhalen tegen de wetenschappelijke lat.

De aanpak

De auteurs hebben uit allerlei beschikbare (populaire) literatuur een veranderverhaal opgesteld waarin allerlei wijsheden voorkomen die vrij algemeen worden gedeeld. Vooral bestsellers uit de populaire literatuur zijn daarbij betrokken.

En er valt nogal wat aan te merken op werken van Peters & Waterman, Hofstede, Collins! Na een opening waarin een aantal bestsellers onderuit wordt gehaald worden alle afzonderlijke “wijsheden” onderworpen aan grondig wetenschappelijk onderzoek. De beschikbare wetenschappelijke literatuur wordt nageplozen en op wetenschappelijke nauwkeurigheid beoordeeld. Daarna wordt per “wijsheid” een conclusie getrokken.

Enkele conclusies uit het boek

Hierna enkele voorbeelden van de wetenschappelijk gefundeerde conclusies uit het boek.

De aanname dat 70% van alle veranderinitiatieven sneuvelt wordt als zeer onwaarschijnlijk beoordeeld. De auteurs wijzen erop dat deze aanname weleens een self-fulfilling prophecy zou kunnen zijn. De aanname veroorzaakt immers (onterecht) veel onzekerheid en misschien zelfs angst.

Ook op de veel als noodzaak voor verandering genoemde sense of urgency valt nogal wat af te dingen. De onderzoekers concluderen weliswaar dat een sense of urgency een positief effect kan hebben op verandering, maar dat het bewust creëren van zo’n situatie daar waarschijnlijk niet aan bijdraagt.

Dat organisatieverandering vraagt om leiders met een sterke emotionele intelligentie is onwaar.

Participatie is geen sleutel om tot succesvolle veranderingen te komen.

Er valt nog veel meer over de inhoud van dit boek te zeggen. Dat doe ik nu niet. U houdt een paar onderwerpen tegoed.

Slot

Ik weet het, wetenschappelijk onderbouwde boeken lezen niet altijd even lekker. Ik kan me voorstellen dat veel mensen dat van dit boek ook zullen vinden. Maar, bedenk dan wel dat veel ronkende managementboeken die wel lekker lezen, eigenlijk niet meer dan borrelpraat verkopen.
Wie met veranderingen aan de slag is of moet gaan, kan maar beter dit boek lezen. Dat kan je voor veel geblunder behoeden.

 

Citaten uit "Reconsidering Change Management"

Dit boek op managementboek.nl en op bol.com