De term cultuurverandering wordt voor veel verschillende soorten verandering gebruikt. Soms gaat het om het benadrukken van nieuwe waarden, soms om de verandering van de structuur, van processen of van beloningsstructuren. In het eerste geval worden die waarden geassocieerd met een beter passende cultuur. In het laatste geval worden veranderingen in gang gezet met de verwachting dat dit een positief effect op de cultuur zal hebben.

Blijvende cultuurverandering vraagt om verandering van allerlei heersende gedachten en ideeën die vaak al lang niet expliciet (meer) zijn, die iedereen in een organisatie als vanzelfsprekend ervaart. Juist dergelijke vanzelfsprekendheden zijn moeilijk helder te krijgen, een organisatiecultuur is niet gemakkelijk te begrijpen, laat staan dat je deze gemakkelijk kan veranderen.
Door de vaststaande aannamen is een organisatiecultuur behoorlijk vastgeroest. En wat eenmaal is vastgeroest, dat krijg je niet gemakkelijk meer in beweging.

Overigens geven de auteurs ook nog aan dat ook andere veranderingen en plannen vaak geen voet aan de grond krijgen door dit fenomeen. De beoogde veranderingen sluiten niet aan bij de cultuur. Het past niet bij de heilige koeien uit de onderstroom.

De auteurs concluderen dat cultuur maar een lastig begrip is. Het is complex en vaak slecht begrepen. Het bestaat uit vele bekende en onbekende factoren. Cultuur is ook niet iets dat je vast kan houden, het is een gereïficeerde super-identiteit. Oftewel iets dat niet grijpbaar is, maar toch als “ding” wordt gezien en behandeld. Hoe kan je zoiets veranderen? Kan dat überhaupt wel? De auteurs stellen dan ook dat er maar een conclusie overblijft: “that organization culture change is difficult and time-consuming, if feasible at all.”  

Als managers of medewerkers zich verschuilen achter het begrip cultuur, dan is het essentieel om het echte specifieke probleem boven tafel te krijgen. Wellicht is dat aan te pakken zonder in de vaagheid van cultuurverandering te belanden.

Want:

Labeling the problem as a cultural problem might be setting yourself up for failure

Dus: u bent gewaarschuwd!

 

Citaten uit "Reconsidering Change Management"

Boekbespreking "Reconsidering Change Management"