Wie diversiteit schuwt, die blokkeert ongemerkt en wellicht zelfs ongewild de zo noodzakelijke voortdurende aanpassing aan de veranderende werkelijkheid. Conflict is een uitingsvorm van diversiteit en heeft vanuit dat perspectief waarde. Conflicten schuwen en vermijden leidt tot het teloorgaan van diversiteit. Het leidt tot uitsluiting van "afwijkenden". Uitsluiting van afwijkenden leidt tot verstarring en uiteindelijk tot stilstand. En, zoals we hopelijk alemaal weten: stilstand is achteruitgang.

Het angstvallig vasthouden aan een status quo of zelfs aan regressieve verlangens naar een beter geacht verleden, het eigene versterken, het afwijkende elimineren. De repressie die daar onontkoombaar altijd bij hoort is op zich al kwaadaardig. Daarnaast loopt een eenheid die berust op eenvormigheid vroeg of laat vast omdat deze geen vermogen meer kent om verandering te absorberen.

 

Citaat uit "Creative Experience" van Mary Parker Follett.

Creative Experience" bij bol.com