Te vaak hoor ik mensen zeggen dat organisatie X verder is met haar projectmanagement dan organisatie Y. Organisatie X heeft meer geregeld, meer vastgelegd, meer procedures en is vollediger in het toepassen van instrumenten of van een bepaalde methode. Als een organisatie wordt gebenchmarkt voor een specifieke methode dan is de score hoger, of in de ogen van de metende instantie “beter” naarmate een organisatie zich vollediger aan die methode houdt.

Ik blijf het zeggen, ik blijf het herhalen en hier en nu dus ook maar weer eens: adequaat projectmanagement betekent dat je die instrumenten en alleen die instrumenten inzet die voor dat project nuttig of noodzakelijk zijn. En vooral niet meer dan die instrumenten. Meer doen dan nodig is, leidt tot meer overhead, tot meer zinloosheid van handelen, tot demotivatie van taakvolwassen medewerkers en het zorgt ervoor dat betrokkenen minder tijd kunnen besteden aan die dingen die er wel toe doen. 

 

Citaat ontleend aan "Value-based Project Management".

Boekbespreking "Value-based Project Management"

"Value-based Project Management"  bij managementboek.nl en bij bol.com