Een van de dingen die de auteurs van Reconsidering Change Management onderzoeken is de claim dat directe, financiële beloningen (‘incentives’) veranderingen positief beïnvloeden. Omdat het boek gebaseerd is op een doorwrochte wetenschappelijke studie lijkt het mij nuttig om de resultaten hier te delen.

Interessant is dat zij concluderen dat directe beloningen inderdaad een beperkt positief effect hebben op prestaties.

Maar…

… directe beloningen verzwakken de intrinsieke motivatie. Dit ontstaat vooral waar directe beloningen de motivatie gaan bepalen, daarmee slinkt vanzelf de intrinsieke motivatie.

Als het gaat om werk waarin kwaliteit belangrijk is, dan is intrinsieke motivatie een betere voorspeller van prestaties. Financiële beloningen hebben dat effect waar het om kwantitatieve prestaties gaat. Dat laatste geldt ook voor oninteressante taken. Terwijl de prestaties bij interessante taken juist afnemen als gevolg van financiële beloningen.
Dit laatste verband is begrijpelijk omdat intrinsieke motivatie past bij interessant werk.

Het effect op prestaties binnen teams is groter voor beloningen die niet gelijk zijn voor ieder lid van de groep. Als de groep groter wordt, dan neemt dit effect af. Dit effect kan mogelijk verklaard worden door de grotere individuele motivatie die hiermee gepaard gaat. Hoe groter de groep, hoe moeilijker individuele prestaties zijn te onderscheiden.

Er bestaat dus in het algemeen een positief effect op prestaties als resultaat van financiële beloningen (het ‘price effect’).
Maar, ze hebben een negatief effect op de intrinsieke motivatie (het ‘crowding-out effect’).
Het netto-effect van deze twee tegengestelde effecten bepaalt het totale effect op de prestaties. Bij oninteressant kwantitatief werk heeft financiële beloning daardoor een positief effect. Bij interessant werk, waarbij intrinsieke motivatie een grote rol speelt leidt het tot een negatief effect.

De auteurs bepleiten dan ook een bedachtzaam (‘thoughtful’) gebruik van financiële beloningen.

 

 Boekbespreking "Reconsidering Change Management"