Bij creatieve processen werk je doelgericht. Maar, de weg naar je doel is niet altijd een rechte weg. Soms moet je obstakels ontwijken en volg je intuïtief een omweg. Via die omweg kom je bij je doel.

De Deming-cirkel of PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) gaat uit van een rechtlijnige doelgerichtheid. Je plant je route, je zet deze in, je checkt of je nog op koers ligt en bij een afwijking treedt je handelend op. Die handeling moet er op gericht zijn je geplande pad weer te vervolgen.

De maatregelen op basis van de PDCA-cyclus zijn bedoeld om de vooraf bedachte weg weer te kunnen vervolgen. Creativiteit leidt echter tot een echt andere weg naar Rome.

De PDCA-cyclus veronderstelt dat het doel en de weg ernaartoe gelijk blijven. De handeling die volgt op een afwijking is erop gericht om je doel te kunnen blijven behalen volgens planning.
Creativiteit geeft veel meer ruimte. Je kan het doel aanpassen, een omweg volgen, enzovoorts.

De Deming-cirkel is daarmee tegenstrijdig met creativiteit.

Aanhangers van Deming die graag de PDCA-cirkel gebruiken zullen nu zeggen dat ik het gebruik daarvan te star en te strak uitleg. Dat is hun goed recht. Ik ben er steeds minder van gecharmeerd.