De Deming-cirkel is nog altijd populair. De cirkel wordt ook heel vaak bij projecten aangehaald. Mensen beweren dan dat ze de Deming-cirkel bij projecten toepassen. Lang heb ik geprobeerd om te begrijpen hoe ze dat doen en wat ze dan precies doen. Ik ben er nooit achter gekomen. Ik heb nooit een bevredigende verklaring gezien. En op een bepaald moment kan je dus maar één conclusie trekken. En die conclusie luidt: “Bullshit”. Mensen beweren iets, het klinkt goed, het lijkt best wetenschappelijk of op zijn minst grondig. Maar, als niemand kan vertellen hoe je er praktisch invulling aan geeft …
Dan houdt het op!

En eigenlijk is het heel logisch dat de Deming-cirkel en projecten niet op elkaar aansluiten.

Binnen projecten is er sprake van heel veel in omvang en doorlooptijd beperkte werkpakketjes. Die werkpakketjes hangen samen en kennen vaak een volgtijdelijkheid, ofwel: het ene pakketje kan pas worden gestart als het andere pakketje is afgerond.

De Deming-cirkel is geschikt om zich herhalende processen/activiteiten te onderwerpen aan de vraag wat ging er fout, wat kan beter. Om vervolgens één onderdeel anders aan te pakken om daarna de cyclus weer te doorlopen om te toetsen of dat tot betere resultaten leidt. Heb je die herhaling niet dan heb je niets aan de Deming-cirkel.

En projecten kennen weinig zaken die zich herhalen. De individuele werkpakketten zijn zo onvergelijkbaar dat een evaluatie binnen het project al niet meer tot verbetervoorstellen binnen dat project kan leiden.

Daarnaast zijn de invloeden van buitenaf op projecten vaak groot. Als een werkpakket niet lekker liep, dan kan dat komen doordat het op zichzelf beter aangepakt had kunnen worden. Klopt. En als dat zo is, dan is er iets te verbeteren. Alleen, zoals hierboven gesteld, niet meer binnen hetzelfde project,
Daarnaast kan het ook zo zijn dat het betreffende werkpakket door een invloed van buitenaf niet lekker liep. In projecten is dat heel vaak het geval. Die invloeden van buiten kunnen niet worden afgeschermd (althans meestal niet) en de verbetermaatregel die je eruit zou kunnen destilleren die kunnen weliswaar worden geïmplementeerd, maar de volgende keer is er weer een ander invloed van buitenaf die roet in het eten gooit. Dat is in projecten nou eenmaal vrijwel onvermijdelijk.

De Deming-cirkel en projecten hebben dus weinig met elkaar te maken. Pogingen om die twee met elkaar in verband te brengen zijn gekunsteld en voegen niets toe.