De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wet) komt er aan. Voor veel bedrijven zijn de implicaties van deze wet (nog) niet goed te overzien. Ook voor ons bij PRO6 managers niet. In ons holacratisch roloverleg bracht onze ICT-beheerder een voorstel in om een ‘accountability’ toe te voegen aan zijn rol over deze wet. Enkelen, waaronder ik, hadden twijfels of deze accountability wel correct was en of dit bij zijn rol hoorde. Maar, iedereen besefte ook dat we er wel iets mee moesten en dat het goed was als er in ieder geval een accountability rond de invoering van deze wet bij een rol zou zijn belegd. In de bezwarenronde kwamen er dan ook geen bezwaren. Bij holacracy werkt het zo dat als iets een verbetering is op de governance en je geen gegronde (aan regels gebonden) bezwaren hebt, het voorstel wordt geaccepteerd. Ook als het niet perfect is. Het voorstel is dus aangenomen.

In de checkout werd door enkelen aangegeven dat ze zich afvroegen of hetgeen er nu over de AVG in onze governance terecht was gekomen wel zo goed was. Mijn observatie was juist dat ik het wel mooi vond. Dat dit de kracht van holacracy bewijst.

Je aanvaard een voorstel omdat het een stap vooruit is. Dat het nog niet perfect is, dat is niet erg. Dit geval, de consequenties van de AVG-wet doorgronden en verwerken is toch nog een zoektocht. Het belangrijkst is dat er iemand met zoeken start. Het holacratisch proces zit zo in elkaar dat als iemand een spanning voelt rond deze governance, hij deze spanning in een volgend overleg in kan brengen. De vastgelegde ‘accountability’ kan dan direct weer worden aangepast. Waarschijnlijk gaan we in komende overleggen dergelijke aanpassingen meemaken.

Vertrouwen in het proces hebben is een sleutelbegrip bij holacracy. De behandeling van de beschreven spanning was daar een mooi voorbeeld van. Ik had geen goed gevoel over de gekozen ‘accountability’ en over de rol waar deze werd belegd. Maar, ik heb er ook alle vertrouwen in dat de governance op dit punt de komende tijd zal evolueren naar iets beters.

Je hoeft niet te wachten op perfectie om vooruit te komen.

 

Voor meer informatie over Holacracy, lees: "Holacracy en ik"