Boeiend, Peter Drucker, lijkt hier organisatiecultuur neer te zetten als een negatief begrip dat duidt op vastgeroestheid. Misschien is het wat overtrokken, want wellicht zou je kunnen denken dat er in een eenheid die bestaat uit meerdere mensen ook sprake zijn van geen cultuur? Nee, cultuur ontstaat overal waar meerdere mensen in een onderling afhankelijke positie samenkomen. Waar Drucker vooral op doelt is, denk ik, de situatie waarin een cultuur erg sterk en overheersend wordt. Een “zo-doen-we-het-nou-eenmaal”-cultuur. Zo’n sterke cultuur kan inderdaad het voortbestaan van organisaties in de weg staan, omdat het een organisatie star maakt en het aanpassingsvermogen van een organisatie aantast (lees ook: “Organisatiecultuur”).

In dat kader lees ik ook het volgende.

We know that “revolution” is not achievement and the new dawn. It results from senile decay, from the bankruptcy of ideas and institutions, from a failure of self-renewal. The only way in which an institution—whether a government, a university, a business, a labor union, an army—can maintain continuity is by building systematic, organized innovation into its very structure. Institutions, systems, policies, eventually outlive themselves, as do products, processes, and services. They do it when they accomplish their objectives, and they do it when they fail to accomplish their objectives. Innovation and entrepreneurship are thus needed in society as much as in the economy, in public service institutions as much as in business. The modern organization must be a destabilizer; it must be organized for innovation.

Veel vastleggen in regels en procedures, een sterke cultuur, ongeschreven regels die bepalen hoe de dingen moeten lopen en die vernieuwing afserveren, het zijn allemaal verschijnselen van organisatieroest. Voor je het weet loopt alles vast in gewoonten. Gewoonten die ooit, wellicht effectief waren, maar dat nooit eeuwig zullen blijven. Wie teveel vastlegt, maakt zich minder adaptief.

En daarom zegt Drucker terecht dat juist destabiliseren zo belangrijk is (lees ook: “Dynamiseren en stabiliseren”).

 

Citaten uit “The Daily Drucker"

"The Daily Drucker” bij bol.com