Mijn ouders wonen in een woonzorgcomplex. Ook daar zijn uitgebreide maatregelen genomen in verband met COVID-19. Kortweg komt het er op neer dat alle bewoners binnen moeten blijven en geen bezoek mogen ontvangen. Daarnaast gelden er allerlei hygiënemaatregelen en wordt ‘social distancing’ waar mogelijk gehanteerd. Als familie krijgen we regelmatig updates over zaken die in het huis spelen. Over COVID-19 kregen we een aparte brief. Naast de bovengenoemde maatregelen werd ook nog een alinea (zie boven) gewijd aan de positieve aspecten van de huidige situatie. En die frappeerde me.

Kort samengevat: “terug naar de bedoeling”! Door de crisis valt er veel verantwoordingsballast weg, waardoor de medewerkers weer bezig zijn met hun kerntaak. Zorg en aandacht geven aan de bewoners!

Laat één van de positieve van deze crisis alstublieft zijn dat we daar lessen uit halen en consequenties uit trekken.

Weg met allerlei overbodige regels, audits, e.d. Ik heb er al vaak aandacht aan geschonken op deze website. Het is met uit het hart gegrepen.