Op een LinkedIn-profiel beschreef iemand zichzelf als ‘people manager’. Dit kan als een positieve kwalificatie worden gezien, zeker. Ik kom daar zo nog op terug. Maar toen mijn oog er vluchtig op viel in het berichtje waaraan ik voorbij scrolde, had ik er toch even het gevoel bij dat er iets niet klopte. Ik zal het uitleggen.

Eerst: wat wordt er onder een ‘people manager’ verstaan?

Eigenlijk hebben alle eigenschappen die worden toegedicht aan ‘people managers’ te maken met een prettige opbouwende manier van omgaan met medewerkers. Hen aandacht geven, respect tonen, vertrouwen en waardering geven, een veilige omgeving creëren/bieden, enzovoort.
Kortom iemand die je graag als leidinggevende zou willen zien! Niets mis mee. Sterker, dit is het soort van leiderschap dat ik op deze site ook graag promoot.

Waarom dan toch dat gevoel dat er iets niet klopt?

Wel, allereerst heeft het iets te maken met de definities die ik zelf aan management en leiderschap geef (lees bijvoorbeeld: De legitimiteit van leiderschap ontrafeld). Ik zie leidinggevenden met de eerder genoemde eigenschappen eerder als leiders, dan als managers. Zwart-wit gezegd ziet de manager zijn mensen als eenheden die gewoon moeten doen wat hij gedacht heeft. Iemand met de eerder genoemde positieve eigenschappen ook een manager noemen, dat is dus eigenlijk vreemd, voor mij.

De betiteling ‘people manager’ suggereert dat dit een manager betreft die mensen managet. En hun dus behandelt zoals ik net nogal zwart-wit omschreef bij de manager. Die manager behandelt hen als poppetjes die gewoon moeten doen wat hen gezegd wordt. Meer niet.

Tot slot ben ik een sterke voorstander van meer zelfsturing en dus minder management. Juist organisaties die meer zelfsturing willen, die streven naar minder management, hebben juist het soort leidinggevenden nodig dat ‘people manager’ wordt genoemd. Het is vreemd dat je, wanneer je streeft naar minder management, zoekt naar ‘people managers’, toch?!

Ik heb het nog niet bedacht, maar er moet toch een betere naam te verzinnen zijn dan ‘people manager’ voor iemand met de genoemde en geroemde eigenschappen.