De ribbe van het beheer bevindt zich tussen de vlakken van de "weg" en het "werk". Het ontspringt uit de "het"-hoek. Beheer representeert de zakelijke kant van het projectmatig werken. Het is de instrumentele kant, de wereld van de beheersaspecten en van de fasering. Dit is de kant waar de meeste projectmanagementtheorie zicht toe beperkt. Die beperking geeft aan dat we hier de kern van het projectmatig werken raken.

Plaats van het beheer in het model

De oude projectmanagementmodellen zijn vooral gericht op het beheer. In het PM3-model is het beheer deel van een groter geheel. In bovenstaande figuur wordt dat getoond.

De rib van het beheer, is de rib van het instrumentarium, de rib van TGKIO, de rib van Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie. Velen willen ons laten geloven dat daar de kern van het projectmanagement ligt. Natuurlijk, het is een hele belangrijke rib. Het is één van de ribben, vlakken en basishoeken die bijdragen aan het succes van een project. Tegelijkertijd is het ook echt slechts één rib.

Tijd
Ieder project dient een planning te hebben. De voortgang moet worden bewaakt.

Geld
Ramingen moeten betrouwbaar zijn, het budget eenduidig. Kostenbewaking is noodzakelijk.

Kwaliteit
De eisen en wensen moeten vooraf bekend zijn. Het resultaat en de faseresultaten moeten hieraan worden getoetst.

Organisatie
Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten bekend en toereikend zijn. De overlegstructuur moet vorm krijgen.

Informatie
Afspraken over postafhandeling, documentbeheer en archivering moeten zijn gemaakt.

November 2004

 

Aanvullende informatie op deze website

Projectcontrol / projectbeheersing
Wat is projectcontrol of projectbeheersing? 

Projectcontroller
Wat houdt de projectcontrollersrol in?

Faseren
Wat is fasering?

Planning en Mintzberg
Projectplanning is ook volgens zinvol en nodig Henry Mintzberg, maar hij plaats wel kanttekeningen.

 

Aanvullende informatie op internet

www.markensteijn.com/communicatie.htm
Communicatie, levensvoorwaarde voor projecten. Over het nut van veel "vergaderen"!

www.markensteijn.com/informatie.htm
Een brokje niet-kunstmatige intelligentie. Een beschouwing over de projectmanager.

Markensteijn, P.H., "In control", http://www.markensteijn.com/index.php/weblog/572-in-control, 2013

Tijd, geld, kwaliteithttp://www.markensteijn.com/index.php/weblog/399-tijd-geld-kwaliteit
Aan alle eisen en beperkingen die vooraf aan de beheersaspecten Tijd, Geld en Kwaliteit vasthouden als zich rond een project onverwachte gebeurtenissen voordoen, dat lukt eigenlijk nooit.