Het bovenstaande plaatje kwam ik een keer tegen op een flip-over. Het was daar opgeplakt en was, zoals dat zo vaak met gebruikte flip-over-vellen gebeurt, achtergelaten in een vergaderkamer. Wat de bron is? Geen idee!
Maar, ik vond het te mooi om er niets mee te doen.

Het geeft zo mooi weer waar het om draait in projecten. Het geeft de onderlinge spanning weer tussen de drie belangrijkste beheersaspecten; Tijd, Geld en Kwaliteit. Bij de start van een project worden aan alle drie deze beheeraspecten eisen en beperkingen opgelegd. Maar, er is geen project dat precies verloopt zoals het van tevoren was bedacht. Dat betekent dat de plannen moeten worden bijgesteld. En bijstellen betekent eigenlijk altijd dat je bij minimaal één van de drie beheersaspecten water bij de wijn moet doen.

Onverwachte zaken verwerken in je project en toch vasthouden aan alle eisen en beperkingen die vooraf aan de drie beheersaspecten zijn opgelegd, dat lukt vrijwel nooit. Houdt een opdrachtgever of projectleider daaraan vast, dan getuigt dat niet van realiteitszin.