Hamel & Prahalad hebben furore gemaakt met het begrip kerncompetenties[i]. Zij betogen dat iedere organisatie over bepaalde kerncompetenties beschikt, dat een organisatie zijn activiteiten moet concentreren op en moet organiseren rond die competenties en dat bedrijven vanuit hun kerncompetenties andere producten kunnen ontwikkelen en andere markten kunnen veroveren.

kracht versus macht

Ik verzamel citaten. Het gaat mij niet om hoeveelheden. Ik koop ook geen citatenboeken of Succesagenda´s. De citaten die ik verzamel zijn fragmenten uit romans, artikelen, verhalen en voordrachten, uit fictie en non-fictie. Eigenlijk is het enige selectiecriterium dat ze me op dat moment frapperen, dat ze iets heel puntig weergeven of dat ze me bevallen.

Het volgende citaat heb ik tijdens een seminar opgepikt:

Als het product niet met bezieling wordt gemaakt, wordt het niets.

Het bevalt me. Anders had ik het immers niet eens opgeschreven. Ik kan me er sterk in vinden. Het geeft krachtig iets weer waar ik in geloof. En toch knaagt er iets. Ik vraag me bij veel mensen steeds vaker af of ze wel enige bezieling leggen in hun werk. Ik zie dat ze uit hun werk wel degelijk bevrediging halen, maar of er sprake is van bezieling?

Deze inleiding is vooral bedoeld om richting te geven aan een uitgebreider bezoek aan deze site. De hoofdthema´s van mijn visie op leiderschap komen aan bod. In de tekst kunt u via de aanwezige links doorklikken naar de verschillende artikelen.

 

Leiderschapsschema  

 

In het bovenstaande schema wordt verbeeld hoe leiderschap werkt. Delen van het schema worden hierna toegelicht.

Op de oude website zijn de volgende artikelen te lezen (een deel van deze artikelen is inmiddels al overgezet naar deze site):