In “Getting Teams Done” zetten Diederick Janse en Marco Bogers uiteen hoe je in een organisatie holacracy moet implementeren en welke voordelen dat heeft.

Holacracy is een besturingssysteem waarbij leiderschap en dus ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden vergaand worden gedistribueerd. Kiezen voor holacracy betekent dat gekozen wordt voor een vergaande vorm van gedistribueerd leiderschap. Waar empowerment vaak niet van de grond komt omdat oude machtsstructuren in stand blijven werkt dit bij holacracy anders. Bij holacracy tekenen managers ervoor dat zij afstand doen van hun bevoegdheden. Zij laten de werkwijze over aan groepen die binnen holacracy cirkels heten.

Het voert te ver om hier uiteen te zetten wat holacracy allemaal inhoudt. Voor een korte samenvatting van wat holacracy is, kijk naar deze korte video: https://www.youtube.com/watch?v=0FmKsDf_CnI.
Het boek biedt een praktische leidraad voor de invoering van holacracy en het kan worden gebruikt als begeleiding van het werken binnen een holacracy.

Het is jammer dat het boek diepgang mist. Er worden genoeg beloften verwoord en er wordt ook nog aangegeven waarom die beloften waar worden gemaakt, maar wat de holacratische methode zo sterk maakt wordt nauwelijks verwoord.

Zelf ben ik erg enthousiast over holacracy. Ik zie een aantal elementen die allerlei problemen die horen bij de huidige managementbureaucratieën opgelost worden. Misschien moet ik daar zelf nog maar eens aandacht aan besteden in dit weblog. De achterliggende gedachten staan heel dicht bij mijn ideeën over organisaties.

Bij PRO6 managers zijn we holacracy aan het implementeren. Ik doe daar, wat gezien het voorgaande te verwachten was,  enthousiast aan mee! Ook daarover wellicht later meer in dit blog.

Getting Teams Done” bij bol.com

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst