Projectmanagement is een middel, geen doel.

Doel-/resultaatgerichtheid is een onmisbare eigenschap voor projectmanagers. Enige tijd geleden ontving een groep projectmanagers de resultaten van een test voor Management Drives (gebaseerd op Spiral Dynamics van Clare W. Graves), de resultaten werden besproken. Opvallend was dat alle aanwezige projectmanagers als eerste of tweede voorkeur Oranje hadden. Oranje staat voor de Ondernemer, voor resultaatgerichtheid, voor ambitie, voor het zien en grijpen van kansen.

Ook opvallend was dat iedereen in meer of mindere mate een allergie tegen blauw had. Blauw staat voor de Bestuurder, voor plannen en organiseren, voor betrouwbaarheid, degelijkheid en gerichtheid op zekerheid.

Misschien wekt het verbazing dat dit bij deze projectmanagers een allergie is. Mij verbaasde het niet echt. Projectmanagement draait uiteindelijk om het voor elkaar krijgen van dingen in een beweeglijke en soms nauwelijks voorspelbare omgeving. Blauw past daar minder bij dan Oranje.

Veel projectmanagementmethoden/-filosofieën, denk aan IPMA of Prince 2, zijn juist hartstikke Blauw. Die methoden worden doorgaans door het management (de bestuurders?!) geïntroduceerd en niet door de projectleiders. De methoden zijn voor blauwe managers erg geruststellend. Wat in principe bol staat van onzekerheid wordt in een net jasje gegoten, waardoor het een schijn van beheerstheid krijgt. De praktijkmensen, de projectleiders, zien intussen dat alle formulieren en procedures niets of bijna niets bijdragen aan het bereiken van hun projectresultaten. Sterker nog, het zijn soms eerder belemmeringen.

Als het erom draait een doel, een projectresultaat, te behalen, dan is meer aandacht voor resultaatgerichtheid en ondernemerschap (Oranje)  verre te verkiezen boven aandacht voor procedures (Blauw).

Resultaatgerichtheid is gericht op het doel, procedures zijn op zijn best een middel om dat doel enigszins (!) beheerst te bereiken.

Wat blijft, is het gegeven dat veel (blauwe) managers zich ongemakkelijk blijven voelen als ze geen methodiek hebben om die projecten in te kapselen. Misschien is dat wel een prijs die we moeten betalen willen we echt hoogwaardig projecten managen.

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst