Een lijnmanager vraagt mij aan hem te rapporteren. Dat raakt een van mijn allergieën. Als iemand mij vraagt om aan hem te rapporteren stelt hij zich hiërarchisch boven mij. Dat is hij formeel, dus je kan het hem niet echt kwalijk nemen. Maar ik heb er een hekel aan. Ik kies liever voor samenwerken.

Als ik als projectleider werk in een organisatie, dan heb ik een manager boven me staan. Dat is nou eenmaal zo. Dat is onontkoombaar. Maar, de manier waarop een managementrol wordt ingevuld kan veel verschil maken.

Ik vind dat managers verantwoordelijkheid primair bij medewerkers horen te leggen. In projectorganisaties is het raar als een lijnmanager meent dat er aan hem gerapporteerd moet worden (of: wordt). Daarmee trekt hij veel meer verantwoordelijkheid naar zich toe dan logisch is. Als hij niet de opdrachtgeverstaak heeft, dan is dit nog gekker. Een projectleider rapporteert (als die terminologie al wordt gehanteerd) aan zijn opdrachtgever. Een lijnmanager van een afdeling waar de projectleider binnen valt, heeft zich niet met de inhoud van het project te bemoeien (als hij er goede mensen op heeft gezet). Die lijnmanager is verantwoordelijk voor de kwalitatief en voor een kwantitatief adequate bezetting en niet, ik herhaal het nog maar eens, voor de inhoud van het project.

Sommige managers (en soms ook opdrachtgevers) huldigen de opvatting dat projectleiders en hun teamleden voor hen werken in plaats van aan het project. Een nogal egocentrische opvatting, die geen recht doet aan de personen waar zij mee (samen)werken.

Als verfrissend alternatief hiervoor geef ik u hierna een citaat van Ken Blanchard uit “De One Minute Manager”. Iemand krijgt een baan aangeboden:

De jongeman legde zijn notitieblok neer en keek hem met grote verbazing aan. 'Werken hier voor u?' vroeg hij enthousiast.

'Nee, ik bedoel te werken voor jezelf net zo als de andere mensen in mijn bedrijf. Niemand werkt ooit voor een ander. Ik help de mensen alleen hun werk beter te doen en in die procedure werken zij dan ook goed voor de onderneming.'

Boekbespreking van “De One Minute Manager
De One Minute Manager” bij bol.com

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst