De natuur ontwikkelt zich evolutionair. Darwin en zijn opvolgers hebben dit afdoende bewezen. Ook binnen en tussen organisaties doen zich evolutionaire fenomenen voor (lees bijvoorbeeld: “Darwin en het leven en sterven van de organisatiecultuur”. De manier waarop organisaties traditioneel worden opgezet getuigt nog van weinig begrip hiervoor. Holacracy (lees voor meer informatie: “Holacracy en ik”) is een alternatief dat daarentegen juist dit evolutionaire karakter in haar structuur opneemt.

Binnen holacracy is de structuur niet statisch. Ook is er vrijwel geen sprake van sturing die buiten de medewerkers ligt, want holacracy kent geen managers. In een holacracy kan iedereen op basis van “spanningen” met voorstellen komen om de organisatie aan te passen. De besluitvorming over zo’n voorstel wordt in een roloverleg behandeld. In dat roloverleg zijn alle belanghebbende rollen vertegenwoordigd. Als een voorstel is aangenomen, maakt de wijziging vanaf dat moment direct deel uit van de organisatiestructuur. En, als iemand daar weer een “spanning” mee heeft, dan kan het direct weer worden aangepast. Een holacratische organisatie ontwikkelt zich op die manier evolutionair.

Ik ga nog even verder in de analogie tussen de natuur en organisaties.

Geen enkel organisme kan genen van een ander organisme lenen. Het mooie van de mens in organisaties is dat hij dat wel kan. Je kan elementen uit de ene organisatievorm lenen en incorporeren of overnemen in een andere organisatie. De mens kan leentjebuur spelen. Je zou het een soort creationisme kunnen noemen. Al is dat wat paradoxaal, omdat het creationisme juist (vergeefs) de evolutietheorie poogt te ontkrachten.

De elementen van holacracy kunnen op de hiervoor genoemde manier ook worden overgenomen in de wereld van het projectmanagement. Je kunt een projectorganisatie volledig holacratisch opzetten. Als je dat doet, dan zal ook de projectorganisatie zich evolutionair ontwikkelen. We kunnen dan spreken van holacratisch projectmanagement, ofwel projectmanagement met holacratische elementen

Met collega’s van PRO6 managers ben ik bezig hier meer invulling aan te geven. Op deze site zal ik er vaker op terug komen.