Nicoline Mulder pleit voor een geheel andere aanpak van projecten dan gebruikelijk. Lees voor meer informatie de boekbespreking van "Value-based Project Management".

Mulder stelt onder andere dat er veel meer aandacht moet zijn voor de hogere doelen en een projectvisie. Zij geeft aan dat een ontwikkelbenadering met acceptatie van enige vaagheid beter bij projecten in een complexe omgeving past dan de traditionele aanpak. Verder pleit zij voor zelfsturing.

In haar boek spreekt ze van chaordische projecten, dat zijn projecten die balanceren op het randje van chaos, maar waar nog wel sprake is van orde. De term chaordisch komt van Dee Hock (lees: boekbespreking “One from Many).

In “Harmonie en holacracy” legde ik al een verband tussen holacracy en het gedachtegoed van Dee Hock. Ik concludeerde dat een holacracy een chaordische organisatie is.

In “De blauwdruk voorbij” introduceerde ik het begrip holacratisch projectmanagement. Holacratisch projectmanagement is in mijn ogen dan ook de manier om chaordische projecten aan te pakken.

Meer informatie van wat dit allemaal betekent en hoe je dit invulling kunt geven volgt.

 

Boekbespreking "Value-based Project Management"

"Value-based Project Management"  bij bol.com

Lees ook: “Harmonie en holacracy”, “De blauwdruk voorbij” en "Evolutie en holacratisch projectmanagement"