Holacracy is een besturingssysteem voor organisaties dat je als chaordisch, conform de ideeën van Dee Hock kan beschouwen. Holacracy is een eilandje in een grote “enge” wereld. Er is een beperkt (maar groeiend) aantal holacratische organisaties, die floreren in een oceaan van command & control-organisaties. En die laatsten zijn zeker niet chaordisch van aard.

Natuurlijk is dat kwetsbaar. Je kan de wereld niet veranderen vanuit dat kleine aantal holacratische organisaties, ook al draag je wel aan verandering bij.

Vanuit een purpose werken holacratische organisaties aan iets dat groter is dan die organisaties zelf. Het is een vorm van samenwerken met de buitenwereld, ook met de command & control-organisaties. Het is een broze samenwerking, faal je één keer, dan wordt dat al snel, denk ik, gezien als het compleet falen van holacracy. Denken mensen dat, dan is de samenwerking tussen binnen en buiten over.
Maar … , niet samenwerken, dat is falen voor je iets begonnen bent. Dat is geen optie. Uiteindelijk is het geen keuze. Samenwerken is nodig. In harmonie met de omgeving.

Berkel en Rodenrijs, 8 juni 2019

Citaten uit “One From Many”.

Boekbespreking “One From Many

One From Many” bij bol.com