Het persoonlijkheidstype dat gek is op procedures en regels en op het vastleggen daarvan heet in Management Drives: blauw. Die blauwe mensen proberen alles in procedures te vatten. Als ze een verbetering in het werk willen bewerkstelligen, dan doen ze dat door ergens in de handboeken een verandering door te voeren. Dat er mensen zijn die nooit in de handboeken kijken en deze alleen maar als ballast ervaren, dat kunnen zij zich niet voorstellen.

Lean is een techniek om processen en procedures tegen het licht te houden om zo tot vereenvoudiging of versnelling te komen.

Wat mij opvalt is dat juist die blauwe mensen vaak erg enthousiast zijn over Lean. En ze brengen het dan als een geweldige vernieuwing die geweldige resultaten oplevert of kan opleveren. Waar zij aan voorbij gaan is dat veel van de procedures die in handboeken zijn vastgelegd op zichzelf al totaal overbodig zijn en vaak in veel teveel detail treden over hoe dingen moeten worden gedaan. Eenvoudig schrappen van veel procedures en ruimte geven aan vakmanschap, dat zou veel meer opleveren dan het “verbeteren” van een procedure.

Neem het mij daarom niet kwalijk dat ik Lean zie als een blauwe techniek om de blauwheid van blauw te verzachten.