Je hebt ze. Van die blauwe mensen, van die hele blauwe mensen! Blauw staat daarbij voor mensen die van structuur, handboeken, regels en procedures houden. Ja, die heb je!
Blauwe mensen zijn blij als er een geleerde les wordt omgezet in de aanscherping van handboeken en procedures. Wat een vooruitgang!

Maar je hebt veel meer mensen die niet zo blauw zijn. Management Drives, om maar eens een systematiek van persoonlijkheidskenmerken te noemen, hanteert naast blauw maar liefst zes andere kleuren. Management Drives onderscheidt ook allergieën. De ene kleur kan een allergie hebben voor alles wat bij een andere kleur hoort. Ofwel, daar niet van houden, of zelfs daarvan in de weerstand schieten.

Handboeken kunnen handig zijn als hulpmiddel voor beginners. Zeker! Maar veel handboeken zijn zo dwingend dat ze veel verder gaan dan dat. Handboeken hebben dan een status waarbij iedere medewerkers van een organisatie geacht wordt het handboek voor de volle 100% te volgen.
Formats kunnen handig zijn als hulpmiddel voor beginners. Maar dwingende formats vormen een keurslijf voor gevorderden. Stel je ze verplicht dan zijn het geen hulmiddelen! Nee, dan worden ze een bron van ergernis voor de niet-blauwen.

Dan maar even persoonlijk. Als ik een plan of iets anders moet schrijven in een strak en gedetailleerd voorgeschreven format, dan moet ik me er altijd overheen zetten om te beginnen. Ja, ik heb er een aversie tegen. Voor mij zijn formats energievreters. En ik vrees dat dit niet alleen voor mij geldt, maar voor heel veel niet-blauwen. Voor de meerderheid van de mensen dus.

En de remedie is zo simpel: stel formats als hulpmiddel beschikbaar, maar maak ze niet dwingend. Laat het gebruik ervan vrij!

Dus… please!!!