In sommige teams is sprake van niet-functionerende medewerkers. Vooral bij de overheid zie je dat die heel lang in dienst kunnen blijven ondanks hun niet-functioneren.

Team building helpt niet om zo iemands functioneren te verbeteren. Wat wel kan helpen is het bevorderen van onderling aanspreken en geven van collegiale feedback.
Want helaas zie je maar al te vaak dat die niet-functionerende medewerker omwille van de onderlinge verhoudingen, de sfeer en door conflict vermijdend gedrag helemaal niet wordt aangesproken op zijn houding, gedrag en werk.
In sommige organisaties leeft bij collega’s zelfs het idee dat aanspreken iets is dat alleen aan managers is voorbehouden. Ofwel, zijzelf klagen bij hun manager over die ene collega, maar spreken de collega zelf nooit aan.

Uiteraard is dit een houding die in mijn ogen niet erg taakvolwassen is en een houding waarbinnen meer zelfsturing (nog) geen plaats heeft.