Een projectleider moet de weg bepalen die hem naar zijn doel brengt. Bij aanvang weet hij de beoogde bestemming, maar hoe hij er moet komen zal hij nog uit moeten vinden. Soms werkt het om eenvoudigweg een route uit te stippelen. Is de bestemming helder en ligt deze in bekend, geciviliseerd, goed begaanbaar terrein, dan zal de uiteindelijk bewandelde weg weinig afwijken van de oorspronkelijk beoogde. Weinig, want onverwachte obstakels als “dikke bomen op de weg”, valkuilen en doodlopende wegen zijn er altijd, soms in meerdere, soms in mindere mate.

Ontwerpintegratie is gesitueerd op de ribbe van de inhoud, ingebed tussen “wil” en “werk”. Het is het domein van de ontwerpleider. Ontwerpintegratie is het bij elkaar brengen van de resultaten van diverse disciplines en het bespelen van de wil van vakgerichte medewerkers en anderen die eisen aan het project stellen (opdrachtgever, vergunningverleners, gebruiker, e.a.) opdat zij het geïntegreerde ontwerp aanvaarden. Ook als dat niet helemaal aan hun eisen of wensen voldoet.

De drie belangrijkste beïnvloedende groepen. 1
Opdrachtgever 1
Betrokken disciplines. 1
Stakeholders. 1
Ontwerpintegratie. 1
Wijzigingenbeheer