De dingen gebeuren zoals ze gebeuren.
Dan gaat er iets mis. Iemand heeft een fout gemaakt of er gebeurt iets onverwachts.
Dan realiseren we ons hoe risicovol het werk, waar we mee bezig zijn, eigenlijk is. We stellen iemand aan die alle mogelijke fouten die op kunnen treden opspoort en die maatregelen bedenkt hoe met die fouten om moet worden gegaan.
Dat noemen we risicomanagement.

De ontwerpleidersrol is gesitueerd op de ribbe van de inhoud, ingebed tussen “wil” en “werk”. De ontwerpleider heeft als taak om een dusdanig resultaat te ontwerpen en realiseren dat allerlei eisen erin zijn waargemaakt. Daarbij moeten soms (of is het vaak?) tegenstrijdige eisen op een aanvaardbare manier in het ontwerp worden geïntegreerd. De ontwerpleider moet de arbeid van verschillende disciplines integreren en de belangen vanuit die disciplines en van andere eisers (bijvoorbeeld van vergunningverleners) bedienen. De “werk”-zijde van de ontwerpleider staat voor de arbeid die hij moet integreren, de “wil”-zijde voor de belangen die hij moet behartigen. Bij dit laatste moet hij de wil van eisers bespelen om hen zijn resultaten te doen aanvaarden, ook al voldoen ze niet voor honderd procent aan hun eisen.