Een van de helderste redenen om projectmatig te willen werken is de slagkracht die het oplevert. Voor een niet onaanzienlijk deel ligt die slagkracht in de reductie van het aantal communicatieknooppunten die moeten worden doorlopen om een taak voor elkaar te krijgen wanneer deze niet projectmatig wordt aangepakt.

In projectmatig werkende organisaties zijn net als in andere soorten organisaties regels, richtlijnen, procedures en systemen aan de orde. Systematieken als Prince2 beloven een beter beheerst project. In mijn ogen is hier slechts sprake van een mogelijk hulpmiddel. Voor wie daar geen behoefte aan heeft vormen dergelijke systemen (zodra het verplicht is ermee te werken) alleen maar belemmeringen.

 

De projectleidersrol is gesitueerd op de ribbe van het proces, ingebed tussen “weg” en “wil”. Dit typeert de rol van de projectleider. Hij moet zorgen dat het resultaat er komt. Hij moet aangeven hoe en waarom dit moet gebeuren. Met het hoe bepaalt hij de route en de daarbij behorende activiteiten. Met het waarom beïnvloedt hij de wil van de projectteamleden en de stakeholders.