In “Zelfsturing en consensus” heb ik al uitgelegd dat consensus en zelfsturing, in tegenstelling tot wat velen denken, helemaal niet bij elkaar horen. De besluitvorming is juist effectiever en het is zeker niet zo dat iedereen overal over mee mag praten.

Bij Toyota begeleiden mentoren nieuwe medewerkers bij hun werk en vooral bij het vinden van oplossingen voor problemen. Ze leren medewerkers verbeteringen door te voeren. Niet door hen te vertellen wat de beste oplossing is, maar door hen zelf oplossingen te laten genereren en implementeren. Ook als de mentoren zelf een betere oplossing kennen zullen ze die niet opleggen aan degene die ze begeleiden. Daar leert die persoon niet van! En bovendien weet je dan niet wat je zwakste schakel is. Je verhult wat je zwakste schakel is als je daar oplossingen omheen gaat realiseren.

Over zelfsturing bestaan veel vooroordelen. Eén van die vooroordelen is dat alle besluitvorming vast zou lopen in stroeve langdurige trajecten omdat zelfsturing “vanzelfsprekend” leidt tot streven naar ultieme consensus. Frederic Laloux stelt zelfs dat veel mensen vanwege dit vooroordeel zelfmanagement al op voorhand verwerpen.

Toyota staat bekend als een bedrijf dat continue met verbetering bezig is. Falen wordt niet bestraft, de maker van de fout wordt niet weggehoond. Falen wordt als normaal gezien. Niets is perfect. Fouten zijn aanleiding om verbeteringen door te voeren. Toyota stelt dat problemen juweeltjes zijn. Toyota gaat hier ver in. In zijn boek “Toyota Kata” schrijft Mike Rother: The main reason for conducting an experiment is not to test if something will work, but to learn what will not work as expected, and thus what we need to do to keep moving forward.

 

Toyota ziet falen dus als voeding voor verbetering.