Er waren wel chiefs, maar niemand was verplicht om hun commando’s op te volgen. En het gevolg daarvan was niet dat die chiefs geweld gingen gebruiken, maar juist een cultuur van discussie en overtuigingskracht. De vrijheid om niet te gehoorzamen betekende daar niet dat je je vinger naar iemand op kon steken. Die vrijheid was juist gebaseerd op het feit dat je opvatting er toe deed en dat er naar je geluisterd werd.”

 

Ik maak er geen geheim van dat ik niet zo dol ben op voorgeschreven regels, formats en werkwijzen. Een collega maakte een keer de opmerking dat ze toch zag dat ik erg gestructureerd werkte. En, voegde ze daar aan toe, ik zie dat vaker, dat mensen die wars zijn van die dingen eigenlijk zelf heel gestructureerd in hun werk zijn.

Waar Poetin dacht in twee dagen in de Oekraïne een ‘regime change’ te kunnen realiseren, is er nu al een weken durende vernietigende oorlog gaande. Niet alleen vernietigend voor de Oekraïne, maar ook voor Rusland. Een enorm verlies aan materieel, materiaal, jonge mensenlevens en een enorme economische neergang zijn de prijs die Rusland betaalt.

Tijdens het roloverleg binnen holacracy worden bij een wijziging van rollen tot tweemaal toe alle aanwezigen bevraagd. Dit nadat ze dan al de gelegenheid hebben gehad om verhelderende vragen te stellen. Eenmaal mag iedereen reacties geven op een voorstel, daarna mag iedereen aangeven of hij bezwaren heeft. Soms ervaren mensen dit als stroperig, zeker wanneer er veel mensen bij een overleg aanwezig zijn. Maar, het is niet voor niets zo ingericht.