Natuurlijk wil iedereen leren op basis van opgedane ervaringen. Ook organisaties willen leren van de eigen ervaringen. Liefst niet alleen van gemaakte fouten, maar ook van dingen die juist bijzonder goed zijn gelopen. Organisaties verzamelen daarom geleerde lessen uit bijvoorbeeld afgeronde projecten. Het citaat  uit “The Hidden Half” van Michael Blastland plaatst daar een kanttekening bij. Wat in het ene geval in een specifieke situatie en op een specifiek tijdstip werkt, dat hoeft in een andere situatie, of op een ander moment helemaal niet te werken. En wat op één moment niet werkte zou in een andere situatie op een ander tijdstip opeens wel kunnen werken.

 

Zakelijke klanten vragen vaak als je jouw bedrijf presenteert waarin jouw bedrijf zich van anderen onderscheidt. Ze vragen naar je USP, ofwel: je Unique Selling Point.

 

Een citaat voor hen die dure cursussen volgen om hun ware ik te leren kennen en die hopen hun functioneren te verbeteren als ze zichzelf eenmaal heel goed kennen.

We weten allemaal dat positiviteit energie geeft. En daarom proberen we allemaal zo positief mogelijk te doen. Ook op het werk. Ook in lastige situaties.

Er kleven genoeg bezwaren aan al die managementboeken waarin voor één of enkele succesvolle zakenmensen of ondernemingen achteraf wordt bepaald wat hen succesvol maakte. Die methode is op zich al ondeugdelijk omdat het andere mensen of ondernemingen buiten beschouwing laat die niet succesvol waren, maar die wel dezelfde eigenschappen bezaten als de succesvolle mensen of bedrijven. Lees bijvoorbeeld “Bezwaren rond best practice” op deze site.