Op deze pagina vindt u een overzicht van alle artikelen op deze website over organisatiecultuur.

Organisatiecultuur
Hierin vindt u een overzicht met betrekking tot dit onderwerp. Veel literatuurverwijzingen.

 

Cultuurverandering door ‘peers’
Echte zelfsturing leidt er door het effect van 'peer pressure' toe dat de bestaande cultuur altijd dicht tegen de gewenste cultuur aan ligt.

Cultuur, veiligheid, kwetsbaarheid en de waardekloof
Over het verschil tussen de gewenste en beleefde waarden in een organisatiecultuur volgens Brené Brown.

McGregor & cultuur
McGregor benoemt dingen die tegenwoordig onder organisatiecultuur zouden worden opgeborgen, terwijl dat laatste het niet helderder maakt.

Sapolsky en cultuur
Een zwakke cultuur maakt organisaties minder conservatief.

Drucker en de contra’s van sterke culturen
Wie niet zorgt voor destabilisatie, roest vast en is gedoemd tot irrelevantie.

Over het overdragen en bestendigen van cultuur
Hoe cultuur wordt overgedragen, een vergelijking met kinderspel aan de hand van een citaat van Robert Sapolsky

Cultuur. Oorzaak? Gevolg? Of geen van beiden?
Hardnekkige problemen in organisaties komen niet door de cultuur, ze zijn het resultaat van dezelfde verschijnselen waar ook de cultuur uit voortkomt.

Cultuur als mantra
Cultuur wordt vaak als oorzaak van problemen genoemd, terwijl dat niet helpt om tot oplossingen te komen.

Schein, cultuur en cognitieve dissonantie
Cognitieve dissonantie; ook een cultuurbepaler.

Vele individuele culturen?
Je zou kunnen zeggen dat binnen holacracy iedere rolhouder zijn eigen cultuur mag koesteren.

Organisatiecultuur & bubbels
Sterke organisatieculturen vormen bubbels die het aanpassingsvermogen beperken.

Schein, cultuur en evolutie
Schein’s definitie van cultuur veronachtzaamt gedrag dat geen enkele functie (meer) heeft.

Moeten leiders de werking van organisatiecultuur kennen?
Je hoeft niet altijd te weten hoe iets werkt om het te kunnen gebruiken.

Schein, cultuur en leiderschap
De koppeling die Schein legt tussen leiderschap en organisatiecultuur is losser dan hij stelt.

Een cultuur vernietigen
Hoe een bestaande cultuur snel kan veranderen door een onderliggende cultuurbepalende factor te veranderen.

Organisatiecultuur en het wegnemen van onzekerheid
Heeft organisatiecultuur een functie?

Verandering, cultuur & prestaties
Het gebruik van het begrip organisatiecultuur om onderscheidende factoren voor presteren te vinden is vrij zinloos.

Cultuur, holacracy, formele en informele organisatie
Wellicht is het fenomeen organisatiecultuur binnen een holacratische organisatie niet relevant.

Diversiteit, flexibiliteit en organisatiecultuur
Een pleidooi voor diversiteit impliceert een pleidooi voor een minder sterke organisatiecultuur.

Cultuur speelt verstoppertje
Organisatieculturen ontstaan buiten het bewustzijn van de cultuurdragers om.

Een organisatiecultuur meten?
Over de beperkingen die cultuurtests eigen zijn.

De paradox van de succesvolle organisatiecultuur
Citaat uit “De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming” van Edgar H. Schein.

Organisatiecultuur, een lastig begrip
Over de problemen van cultuurverandering.

De vaagheid van het begrip organisatiecultuur
Het gebruik van het begrip organisatiecultuur is versluierend en misschien ook wel verdacht.

Is cultuurverandering makkelijk?
Het feit dat organisatiecultuur “aangeleerd” is, maakt het nog niet gemakkelijk om cultuur te veranderen.

Cultuurverandering
Edgar H. Schein en de mechanismen die tot cultuurverandering leiden.

Cultuur en Duintjer
Duintjer heeft al in 1983 onder de noemer regel-geleid gedrag impliciet beschreven hoe organisatiecultuur werkt.

Individualistisch en collectivistisch, een cultuurverschil 
Een citaat dat doet beseffen hoe moeilijk het is om je in een andere culturele achtergrond te verplaatsen.

Gewenste cultuur
In Teal organisaties lijkt de wenselijke cultuur vanzelf te ontstaan.

Holacracy en cultuur
Interessante uitkomsten van een test naar de organisatiecultuur van Springest, een holacratische organisatie.

Cultuur en de ongeschreven regels
Cultuurverandering is ingewikkeld, zeer ingewikkeld.

Cultuurverandering op bevel
Cultuurverandering werkt niet als er mechanismen zijn die de bestaande cultuur bestendigen.

Organisatiecultuur en de genenpool
Hoe evolutie organisatieculturen doet voortleven.

Emergence en cultuur
Over de maakbaarheid van organisatiecultuur.

Organisatiecultuur en emotionele intelligentie
Over het verband tussen emotionele intelligentie (en EQ) en organisatiecultuur.

Darwin en het leven en sterven van de organisatiecultuur
Waarin cultuurvorming wordt vergeleken met Darwin´s evolutietheorie. Met behulp van deze analogie wordt nagedacht over het overleven van organisaties.

Projectenwerk en organisatiecultuur
Over het belang van organisatiecultuur binnen projectmatig werken.

Klaagcultuur
Citaat Damasio met betrekking tot klaagcultuur.