Op deze pagina vindt u een overzicht van alle artikelen op deze website. 

PRINCE2
Ervaringen met en bespiegelingen over deze projectmanagementmethode.

Barnum- of Forer-effect
Over onderzoek naar typeringen in persoonlijkheidstests.

Over logica, emoties en perceptie
Perceptie kleurt emotie en emotie bepaalt gedrag.

Domme bazen
Waarom bazen anno nu zouden moeten beseffen dat ze minder zouden moeten managen.

Over remmende innovators
Bedenkingen bij gecentraliseerde innovatieclubs.

Beheading the Heads
Italo Calvino over de “noodzakelijke” eindigheid van leiderschap.

Team Building
Als we hechten aan diversiteit, is ‘team building’ dan wel zo waardevol?

Is de baas een leider?
Een voorbeeld van gebrek aan leiderschap in de TV-serie “Borgen”.

ISO maakt meer kapot dan je lief is!
Brené Brown over regels en controle.

Team building en niet functionerende medewerkers
Aanspreken vanuit taakvolwassenheid.

Formats als energievreters
Alleen "blauw" georiënteerde mensen zijn blij met formats.

Kahneman, Sibony en Sunstein over onzekerheid
Waarom geleerde lessen in projecten soms helemaal niet zoveel waarde hebben.

Brené Brown en nieuwsgierigheid
Hoe je nieuwsgierigheid kan opwekken.

Hiërarchie en rapporteren
Over het effect van hiërarchie op de zelfsturing van medewerkers. Ook over rapporteren.

Paradoxen en leiderschap
John Steinbeck en leiderschap in een VUCA-wereld.

Een toneelstuk
Kan je een (‘real life’-)toneelstuk certificeren?

People manager
Rare naam, ‘people manager’, voor iemand die de daarbij behorende eigenschappen heeft.

Over ‘gut feeling’
Waarom je onderbuikgevoelens niet hoeft te negeren.

Cultuurverandering door ‘peers’
Echte zelfsturing leidt er door het effect van 'peer pressure' toe dat de bestaande cultuur altijd dicht tegen de gewenste cultuur aan ligt.

Beoordelingssystemen en competenties
Beoordelingssystemen op basis van competentieprofielen zijn unfair.

Brené Brown en wetenschap
Is het onderzoek waarop Brené Brown haar ideeën baseert wel wetenschappelijk verantwoord?

Undercover Boss
Wat een televisieshow ons kan leren over klassieke hiërarchieën.

Bazen, handboeken, best practices en het verliezen van vakmanschap
Hoe overname van ‘best practices’ kan leiden tot verlies van vakmanschap.

Tipping Point, Malcolm Gladwell & memen
Over memen, tolerantie en onverschilligheid.

Nathalie Heinich over Identiteit
Je identiteit kan je niet vinden door alleen maar in jezelf te duiken.

De Bijlmerramp
Wat managers van de Bijlmerramp kunnen leren.

‘Peer pressure’ en zelfsturing
Bij zelfsturing is ‘peer pressure’ werkzaam, en dat is effectiever dan de druk van een baas.

Oekraïne versus Rusland
Ook in de oorlog in Oekraïne blijkt weer dat autoritair leiding geven passé is.

Over gedragsbeïnvloeding
Denken in ‘nature’ en ‘nurture’ als bepalende factoren voor ontwikkeling is te beperkt, veel wordt juist geleerd van gelijken. Wat betekent dat voor leidinggevenden?

Planningen en de barmhartige samaritaan
Over een experiment dat aantoont dat iets op tijd doen op gespannen voet staat met het juiste doen.

Effectiviteit van afwijkende meningen
Een afwijkende mening krijgt meer aandacht als deze in een groep wordt gegeven, dan wanneer deze online wordt geplaatst.

Autocratische leiders
Leiders zijn de achilleshiel van iedere hiërarchische organisatie.

The Tipping Point: how little things can make a big difference
TheTipping Point” van Malcolm Gladwell.

Leiderschap bij Wengrow en Graeber
Situationeel leiderschap in "primitieve" gemeenschappen.

Saai!
Het houvast dat handboeken aan sommigen bieden kan worden ervaren als prettig saai.

Vervreemding
Karl Ove Knausgård, vervreemding, zelfverwerkelijking, bestaanszekerheid.

Fractals
Fractals worden nogal eens aangehaald in managementliteratuur, maar heeft dat wel enige zin?

Leren van andermans succes?
Wat succesvol was bij de een geeft geen garantie op succes bij een ander of in een andere tijd.

Zwermgedrag
Zwermgedrag van bijvoorbeeld spreeuwen geeft geen inzicht in menselijk handelen en interacteren.

Lessons learned
Wat ooit werkte hoeft morgen niet te werken, wat zegt dat over zogenaamde ‘lessons learned’?

USP’s
USP’s leiden alleen maar tot algemene loze kreten.

Positiviteit
Altijd positief willen zijn heeft een keerzijde.

Echte ik?
Kan je je ware ik wel vinden zoals veel cursussen beloven?

Wat eens werkte …
Successen van het ene bedrijf zijn zelden kopieerbaar voor andere bedrijven.

Voortdurend verbeteren
Waarom voortdurend verbeteren helemaal niet zonder meer positief is.

Baselines
Nut van een baseline in de planning?

Onverwachte
De toekomst laat zich moeilijk plannen door kleine details die alle plannen overhoop gooien als ze zich voordoen.

Onzekerheid, vrijheid en hoop
Onzekerheid is ook de basis van vrijheid en hoop.

Projecten en detaillering
Elk incident hoeft niet tot gedetailleerdere voorschriften te leiden.

PDCA en het menselijke brein
Het menselijk brein is zo groots, dat menselijke activiteiten beschouwen en analyseren met de PDCA-cyclus bijna beledigend is.

Fascinatie met macht kleurt historie
Er vindt geen geschiedschrijving plaats over perioden met weinig gecentraliseerde macht, dit zegt iets over hoe wij tegen macht en organisaties aankijken.

Boekbespreking “The Hidden Half”
Bespreking van dit boek van Michael Blastland.

ISO als belemmering voor verbetering
ISO-certificering is een belemmering voor verbetering.

Midden- en hoger management
Zijn middenmanagers die tot de top van organisaties doordringen wel degenen die verandering kunnen brengen?

Vrijheid en leiderschap
Vrijheid en leiderschap op basis van kracht passen bij elkaar.

Structuur oké, maar dan wel mijn structuur
Structuur daar is niets mis mee, maar dwing die niet af met voorgeschreven regels, formats en werkwijzen.

Dominantie versus holacracy
Niet voor niets krijgt iedere aanwezige bij het roloverleg binnen holacracy tweemaal expliciet het woord.

Poetins “leiderschap”
Poetins leiderschap leert ons hoe het niet moet.

Samenzweren is essentieel menselijk
Citaat Richard Wrangham over samenzweren.

Verstikking
Systemen waarin formats en werkwijzen volledig worden vastgelegd werken verstikkend.

Ik wist helemaal niet dat dat niveau bestond
Werken met personen die niet weten wat jij weet, dat is lastig.

Wormvormige aanhangsels
Wat overbodig is in organisaties, dat kan je maar beter wegsnijden, toch?

Lean
Lean is een techniek om de pijn van handboeken te verzachten.

Narren
Meegaandheid is menselijk, maar kent risico's.

Over de (on)houdbaarheid van de ideeën van Peters en Waterman
Over de onhoudbaarheid van de stellingen in “
In Search of Excellence” en andere managementboeken.

Kanttekeningen bij empathie
Empathie heeft ook negatieve effecten.

Over communicatie, kennis, gedrag en restauranthouders
Informatie is geen kennis en kennis leidt niet tot gedrag dat is gebaseerd op kennis.

Een optelsom van fijn en naar
Relatieboekhouding: negatief contact kan worden vergeven.

Een kanttekening bij ‘best practices’
Een waarschuwing tegen het gebruik van ‘best ‘practices’ van Phil Rosenzweig.

Feodale machtsstructuren
Feodale machtsstructuren leiden tot verstarring en tot verlies van vrijheid en identiteit.

Blijvend succes is een mythe
Door de werking van de markt is langdurig succes slechts voor enkelingen onder de bedrijven gegeven.

Onttraining
Over “onttrainen” en de gevolgen daarvan.

Bestuurders houden van moeilijk
Bestuurders maken de dingen nodeloos ingewikkeld.

Ervaring overbrengen
Een citaat van Arno van Doorn over leren en taal.

Boekbespreking “The Halo Effect”
Bespreking van dit boek van Phil Rosenzweig.

Kwaliteitsadviseurs?
Kwaliteitsauditeurs/-adviseurs werken vanuit een paradigma dat in de meeste gevallen geen steek houdt.

Nog maar eens een definitie van cultuur
Definitie “cultuur” van Arno van Doorn.

Non-conformisme
Lessen uit McGregors verdediging tegen aanvallen die zijn ideeën als communistisch bestempelden.

“Midnight in Chernobyl”
Over een kernramp die verklaard kan worden door de karakteristieken van een organisatievorm, die we ook in het Westen nog steeds veel tegenkomen.

Risk taking
Zijn ondernemers mensen die graag risico’s nemen?

McGregor & loyaliteit
Loyaliteit van medewerkers wordt gewaardeerd. Is dat wel terecht?

Je “ware zelf”
Wat moet je aan met zoektochten naar jouw “ware zelf”?

Opschalen
Waarom het een slecht idee is om bij (zware) onderhandelingen op te schalen.

McGregor & competenties
Bij het koppelen van competenties aan functies kunnen de nodige vraagtekens worden gezet.

Foute verbeteringen
Veel regels en normen leiden niet tot het gewenste resultaat.

Een blije collega, maar… iedereen blij?
Wat door de een als een kwaliteitsverbetering wordt beleefd, hoeft niet voor iedereen generiek van meerwaarde te zijn.

McGregor & Job Description
Functieomschrijvingen uniformeren en bevriezen iets dat zelden uniform is en wat beter flexibel zou kunnen blijven.

Autonomie
Ook de WRR wijst op het belang van autonomie in het werk.

Kwaliteitsborging en motivatie
Kwaliteitsborging vormt een bedreiging voor de intrinsieke motivatie van medewerkers.

Verantwoordelijkheid
Hoe je verantwoordelijkheid ondermijnt.

McGregor & beoordelen
Ontwikkelen van medewerkers via beoordelingsgesprekken, dat werkt niet.

Competenties zetten mensen vast in een profiel
Competentieprofielen belemmeren een brede en op de actualiteit gerichte ontwikkeling van medewerkers.

Generieke oplossingen
Als een generieke oplossing de beste aanpak voor een probleem biedt, dan is dat toeval.

Cultuur, veiligheid, kwetsbaarheid en de waardekloof
Over het verschil tussen de gewenste en beleefde waarden in een organisatiecultuur volgens Brené Brown.

McGregor & purpose
Met een duidelijk doel, een 'purpose' kan je veel bereiken, zelfs in een hiërarchische organisatie.

McGregor & cultuur
McGregor benoemt dingen die tegenwoordig onder organisatiecultuur zouden worden opgeborgen, terwijl dat laatste het niet helderder maakt.

Drucker en zelfsturing
Over de traditionele kijk van Peter Drucker op organisaties.

Wie remt de lerende organisatie?
Hoe hiërarchischer een organisatie, hoe groter de rem op leren.

Empathie en mijn manier van samenwerken
Over mijn eigen manier van samenwerken aan de hand van een citaat van Brené Brown.

Water omhoog laten stromen?
In organisaties die de ideeën van McGregor omarmen is de verhouding tussen medewerker en manager er een van wederzijdse afhankelijkheid.

Paranoid-Critical Method, dagelijks surrealisme
Dali voorspelde het extreem uitoefenen van cognitieve dissonantie.

Perfectionisme, individuen en organisaties
Over perfectionisme van individuen en over perfectionisme in organisaties.

Drucker en meten
Citaat van Peter Drucker over meten.

Proceduremacht
Regels en procedures zijn de strohalmen van machthebbers die niet los kunnen laten.

Sapolsky en cultuur
Een zwakke cultuur maakt organisaties minder conservatief.

Maslow, McGregor en motivatie
Over McGregor’s ideeën met betrekking tot motivatie.

Drucker en charisma
Citaat van Peter Drucker over de roep om charisma als ‘death wish’.

Boekbespreking “De kracht van kwetsbaarheid”
Bespreking van dit boek van Brené Brown.

Over opvoeden, leiding geven en holacracy
Over opvoedingsstijlen, leiderschapsstijlen, zelfsturing en holacracy.

McGregor & leiderschap
Inzichten van McGregor over het ontwikkelen van managers.

Loslaten is een zaak van iedereen
Om tot echte zelfsturing te komen is het noodzakelijk dat alle deelnemers aan een organisatie leren los te laten.

McGregor & macht
Citaat van McGregor over ‘authority’ en verantwoordelijkheid.

Drucker en de contra’s van sterke culturen
Wie niet zorgt voor destabilisatie, roest vast en is gedoemd tot irrelevantie.

De Haagse banencarrousel
Het is echt geen nieuws dat functieroulatie niet werkt.

Boekbespreking “The Human side of Enterprise”
Bespreking van dit boek van Douglas McGregor.

De menselijke maat
Het begrip menselijke maat roept associaties op die niet zo passen bij zelfsturing.

Terug naar de bedoeling door COVID-19
Even geen audits, e.d. door COVID-19!

COVID-19 en efficiency
COVID-19 legt de negatieve effecten van teveel efficiency bloot.

Tolerantie
Citaat van Marguerite Yourcenar over open staan voor het nieuwe versus starre gelovigheid.

Langzaam lerende organisaties
Een hiërarchische organisatie leert niet sneller dan haar management.

Blijf uit mijn leefwereld!
Door zelfsturing houd je de systeemwereld buiten de deur.

Bye, bey baboons!
Hoe zelfsturing een grote stap in de evolutie van organisaties kan zijn.

Over het overdragen en bestendigen van cultuur
Hoe cultuur wordt overgedragen, een vergelijking met kinderspel aan de hand van een citaat van Robert Sapolsky

Popper en managementliteratuur
Poppers wetenschapstheorie leert ons de beperkingen van allerlei managementliteratuur juist in te schatten.

Citaat Sapolsky over “vakmanschap”
Sapolsky over het aanleren van een vak.

Cultuur. Oorzaak? Gevolg? Of geen van beiden?
Hardnekkige problemen in organisaties komen niet door de cultuur, ze zijn het resultaat van dezelfde verschijnselen waar ook de cultuur uit voortkomt.

Over maakbaarheid, falen en vertrouwen in techniek
Poppers inzicht over het maken van een fabriek, gebruikt voor een bespiegeling over maakbaarheid en falen.

Succes is geen garantie voor succes
De mindset, kennis en vaardigheden die passen bij het succes van vandaag, vormen geen garantie voor toekomstig succes.

Big data
Wat betekent Poppers inzicht voor ‘big data’.

Centralisatie en Popper
De relatie tussen centralisatie en het verliezen van kennis volgens Popper.

Cultuur als mantra
Cultuur wordt vaak als oorzaak van problemen genoemd, terwijl dat niet helpt om tot oplossingen te komen.

Popper en management
De overeenkomsten tussen Poppers ideeën over sociologie enerzijds en de managementpraktijk anderzijds.

Namedropping
Hoe beroemdheden gewicht verlenen aan ideeën waar zij zelf niet achter stonden.

Onwetendheid hoger management
Hoe druk in grote organisaties tot rampen kan leiden.

‘Paperwork’ remt verbetering
Hoe uitgebreide procedures verbetering kunnen afremmen.

Delen en gehelen
Citaten van Nassim Nicholas Taleb over het niet kunnen verklaren van het geheel door de delen te beschouwen waaruit het is opgebouwd.

ISO-advisering
Waarom ISO-certificering en ISO-auditors bij mij allergische reactie oproepen.

Intuïtie, vakmanschap en kwaliteit
Laat je mensen niet de vrijheid om te werken naar hun intuïtie, dan zullen ze minder presteren.

Afbrekers
Citaat Jim Collins over wat leiders wel en niet kunnen.

Autonomie, macht en holacracy
Zelfsturing biedt autonomie aan iedereen, managers verliezen weliswaar macht, maar behouden autonomie.

PRINCE2 Agile®?
Over de merkwaardige combinatie van PRINCE2 en Agile.

Leren volgens Taleb
Citaat van Taleb over wat je kan leren van bijvoorbeeld een professor.

Tuckmans “forming, storming, …”
Een kritische blik op het gebruik van Tuckmans model “Forming, storming, norming, performing, adjourning”.

Packard’s Law
Over de gevolgen van het aannemen van ongeschikte medewerkers.

Boekbespreking “De kracht van je intuïtie”
Bespreking van dit boek van Gerd Gigerenzer.

Value driven projectmanagement en holacracy
Chaordisch projecten en holacratisch projectmanagement.

Crisis en leiderschap
Is participatief leiderschap alleen in een crisis nuttig?

Waarom extreme politieke systemen nooit bestendig zijn
Extreme keuzes leiden altijd tot vermindering van het aanwezige gemiddelde geluk.

Boekbespreking "How the Mighty Fall”
Bespreking van dit boek van Jim Collins.

Leiderschap en paradigma’s
Zonder managers kan iedereen het verschil maken; door leiderschap te distribueren wordt de volledige potentie van een organisatie benut.

Bureaucratie
Citaat uit “Skin in the Game” van Nassim Nicholas Taleb

De robuustheid van holacracy
Holacracy maakt een organisatie minder gevoelig voor matige managers.

Boekbespreking “Skin in the Game”
Bespreking van dit boek van Nassim Nicholas Taleb.

Schein, cultuur en cognitieve dissonantie
Cognitieve dissonantie; ook een cultuurbepaler.

Risicomanagement en Alfie Kohn
Risicomanagement wordt soms zo zwaar aangezet dat het grootste risico verlamming wordt.

Innerlijk leiderschap?
Het stellen van doelen, het hebben van focus, het is niet zaligmakend.

Vele individuele culturen?
Je zou kunnen zeggen dat binnen holacracy iedere rolhouder zijn eigen cultuur mag koesteren.

Gamification
Bedenking van Alfie Kohn bij 'gamification'.

De blauwdruk voorbij
De beweeglijkheid van iedere projectomgeving vraagt om afscheid van de blauwdruk. Er liggen kansen voor holacratisch projectmanagement.

Gilden en vakmanschap
Citaat Jaan Kross over goed vakmanschap in de tijd van de gilden.

Eigenwijsheid
Organisaties die niet van eigenwijsheid houden, zullen minder floreren en hun overlevingskansen zijn lager.

Harmonie en holacracy
Over holacracy en harmonie met de omgeving.

Paradigm shift
Citaat Schein over impact van verandering basis-paradigma.

Conservatisme en Alfie Kohn
De gangbare hiërarchieën bevorderen niet de creativiteit van de medewerkers.

Evolutie en holacratisch projectmanagement
De beweeglijkheid van iedere projectomgeving vraagt om afscheid van de blauwdruk. Er liggen kansen voor holacratisch projectmanagement.

Je bent al oké
Wie geen doelen stelt, heeft meer rust en kan nog steeds van alles ontdekken.

Organisatiecultuur & bubbels
Sterke organisatieculturen vormen bubbels die het aanpassingsvermogen beperken.

Boekbespreking “Punished by Rewards”
Bespreking van “Punished by Rewards” van Alfie Kohn.

Kwetsbaarheid leiderschap en holacracy
Nieuw leiderschap is kwetsbaar in command & control-organisaties. In holacracy speelt die kwetsbaarheid geen rol.

Dee Hock en leiderschap
Citaat Dee Hock over leiderschap en tirannie.

Heeft een project een opdrachtgever nodig?
Een beschouwing over het nut van opdrachtgeverschap bij projecten.

Boekbespreking “One From Many”
Boekbespreking “One From Many” van Dee Hock.

Boekbespreking "No Contest"
Boekbespreking “No Contest” van Alfie Kohn

Kennismanagement?
Zinvolle gevallen om kennismanagement in te zetten.

Innerlijk leiderschap?
Het stellen van doelen, het hebben van focus, het is niet zaligmakend.

Uniciteit projecten
Projecten zijn soms helemaal niet zo uniek als we denken.

Sapiens en geluk
Hoe geluk verandering in de weg staat.

Schein, cultuur en evolutie
Schein’s definitie van cultuur veronachtzaamt gedrag dat geen enkele functie (meer) heeft.

Falen
Een intrigerend citaat van Paulo Coelho.

Wie opereert op een hoger niveau?
Als bedrijven hoger geprofessionaliseerd lijken, dan hebben ze vaak alleen maar meer bullshit geïntroduceerd.

Moeten leiders de werking van organisatiecultuur kennen?
Je hoeft niet altijd te weten hoe iets werkt om het te kunnen gebruiken.

Waar kwaliteit ontbreekt
Een citaat uit “Moon Lander” van J.K. Kelly waarin een situatie wordt geschetst waarin elke notie van kwaliteit ontbreekt.

Auditors als adviseurs
Kanttekeningen bij het ISO-denken.

Mooie ‘paradigm shift’
Hoe bij het ontwerpen van de maanlander een probleem werd opgelost door een standaardoplossing los te laten

Boekbespreking "De vijf frustraties van teamwork"
Boekbespreking van dit boek van Patrick Lencioni.

De dwang van kwaliteitssystemen
Kwaliteitssystemen zijn gebaseerd op dwang.

Schein, cultuur en leiderschap
De koppeling die Schein legt tussen leiderschap en organisatiecultuur is losser dan hij stelt.

Crisis
Lessen uit een vorige crisis leveren geen oplossing voor de volgende crisis.

Beheerste problemen
Hoe iets complex en gecompliceerd kan zijn, maar wel 'in control'.

Boekbespreking "Drive"
Boekbespreking “Drive” van Daniel Pink.

De vakman en standaardmethoden
Hoe "Analogie" van Hofstadter en Emmanuel een verklaring biedt voor de weerzin van vakmensen jegens standaardmethoden.

Boekbespreking “Smile or Die”
Boekbespreking van “Smile or Die” van Barbara Ehrenreich.

Detail
Citaat uit “Moon Lander” van J.K. Kelly over een nietige oorzaak van een fors probleem.

Deming en het evalueren van fouten
Maatregelen nemen bij iedere afwijking (fout) kan negatieve gevolgen hebben.

Pro-activiteit is geen gedrag
Verandering vraagt om duidelijk navolgbaar gedrag.

Fouten voorkomen, ofwel: certificering
Certificering is op zijn best gericht op het voorkomen van fouten en op zijn slechts is het puur indekgedrag.

Analogieën en kennismanagement
Pogingen om kennis te managen zijn vaak gebaseerd op naïeve aannames.

Degeneration of counting
Edward Deming was een verklaard tegenstander van sturing op basis van cijfers.

Gecertificeerde projectmanagers
Over de waarde die ik aan persoonlijke certificering van projectleider hecht (of niet).

Resultaat en gedrag
Alleen sturen op resultaat kan onderweg ongewenst gedrag veroorzaken.

Deming’s echte cirkel en projectmanagement
Ook de PDSA-cirkel heeft weinig relevantie voor projecten.

Deming en het beoordelen van prestaties
Citaat van Deming over prestatiemeting en -beoordeling.

Procedures zijn (te) simpele analogieën
Omdat procedures slechts naïeve analogieën kunnen zijn hebben ze een zeer beperkt werkingsgebied.

Deming (re)visited
Demings naam wordt ten onrechte vaak gekoppeld aan concepten die niet met zijn gedachtegoed te maken hebben.

Constitutionele labiliteit
Citaat uit “Austerlitz” van W.G. Sebald over labiliteit door perfectie.

Een cultuur vernietigen
Hoe een bestaande cultuur snel kan veranderen door een onderliggende cultuurbepalende factor te veranderen.

Discrepantie ISO en vakmanschap
Als mensen worden grootgebracht met het volgen van regels en procedures, dan is het gevaar levensgroot dat ze geen vakmanschap meer ontwikkelen.

Persoonlijkheidstests
De meeste persoonlijkheidstests pretenderen meer dan ze waar kunnen maken.

Chaos accepteren
Een citaat van Brafman en Beckstrom.

De faseringsparadox
Faseren krijgt binnen projectmatig werken een grotere rol toebedeeld dan de geringe tijdsinspanning die het van projectleiders vraagt rechtvaardigt.

Intelligente ongehoorzaamheid
Het concept “intelligente ongehoorzaamheid” versus de praktijk van holacracy.

Advies en zelfsturing
Citaat over advisering uit “De zeester en de spin”.

Holacracy en deadlines
Waarom holacracy niet met deadlines werkt.

We hebben visie en leiderschap nodig
Waarom er zo vaak om visie en leiderschap wordt gevraagd en waar dat op wijst.

Gedecentraliseerd samenwerken
De term zelfsturing roept niet passende denkbeelden op, tijd voor een nieuw begrip.

Boekbespreking “De HR-ballon
Bespreking “De HR-ballon” van Patrick Vermeren.

Over de kracht van holacratisch overleggen
Hoe je door gewenning de kracht van holacratisch werkoverleg zomaar kan vergeten (en herontdekken).

Zelfsturing betekent niet: anarchie en chaos
Veel bezwaren tegen zelfsturing berusten op koudwatervrees van mensen die zijn opgegroeid in hiërarchische organisaties.

De overschatte voordelen van schaalgrootte
De voordelen van schaalgrootte worden doorgaans overschat.

Holacracy en authenticiteit
Hoe holacracy bijdraagt aan meer authenticiteit

Boekbespreking "De zeester en de spin"
Boekbespreking “De zeester en de spin” van Ori Brafman en Rod A. Beckstrom.

Holacracy en empowerment
Over de verschillen tussen zelfsturing en empowerment.

Boekbespreking "Pre-suasion"
Boekbespreking "Pre-suasion" van Robert Cialdini.

Risicomanagement
Risicomanagement krijgt tegenwoordig heel veel aandacht, maar leiden al die inspanningen tot meer beheersing?

Best practices en het Rijnland
Waarom 'best practices' niet zo goed passen bij het Rijnlands organiseren.

Boekbespreking "Corporate Tribes"
Boekbespreking van “De corporate tribe” van Danielle Braun en Jitske Kramer.

No stress!
Door ruimte te geven aan het vakmanschap en de autonomie van medewerkers draagt holacracy bij aan minder stress en meer werkplezier.

Ofman en persoonlijke ontwikkeling
Boekbespreking "Inspiratie en inzet in organisaties” van Daniel Ofman.

Boekbespreking "Holacracy"
Boekbespreking “Holacracy” van Brian Robertson

De AVG en holacracy
Hoe binnen holacracy een start wordt gemaakt met een nieuwe wet.

SMART en planning
Over SMART en de betrouwbaarheid van planningen.

Boekbespreking “Als reuzen leren dansen”
Boekbespreking “Als reuzen leren dansen” van Rosabeth Moss Kanter.

Boekbespreking "Semco-stijl"
Boekbespreking “Semco-stijl” van Ricardo Semler.

De Superieure meerdere
Een citaat van Jaroslav Hasek.

Projecten en Deming
De Deming-cirkel wordt ook in het projectmatig werken regelmatig opgevoerd als bruikbaar model, de praktijk leert anders.

Planning en Mintzberg
Projectplanning is ook volgens zinvol en nodig Henry Mintzberg, maar hij plaats wel kanttekeningen.

De machinebureaucratie bij Mintzberg
Over regels binnen de machinebureaucratie bij Henry Mintzberg.

Projectmanagement? Wat doe je dan?
Projectmanagement past eigenlijk niet echt bij zelfsturing, niet bij ruimte voor vakmanschap. Tijd voor verandering.

De managementfarce
De in veel managementliteratuur gehanteerde “logica” is niet valide.

Organisatiecultuur en het wegnemen van onzekerheid
Heeft organisatiecultuur een functie?

Disruptie en stabiliteit
Volatiliteit laat zich niet bestrijden met procedures.

Boekbespreking "Opkomst en ondergang van strategische planning"
Bespreking van “Opkomst en ondergang van strategische planning” van Henry Mintzberg.

Verandering, cultuur & prestaties
Het gebruik van het begrip organisatiecultuur om onderscheidende factoren voor presteren te vinden is vrij zinloos.

Reductionisme en projectmanagement
Reductionistische projectmanagementmethoden borgen niet dat projecten beter verlopen.

Professionaliseringsslag
Een professionaliseringsslag betekent meestal meer management en minder bevoegdheid bij de vakmensen.

Voorprogrammering
Door ons vermogen snel te leren staan we minder goed in het filteren van informatie.

Formules, best practices en meerwaarde
Procedures kennen slechts een zeer klein toepassingsgebied waar ze meerwaarde hebben.

Focus op fouten
Parlementaire enquêtes leiden altijd tot meer bureaucratie omdat ze altijd zijn gericht op het voorkomen van fouten.

Creativiteit en de PDCA-cyclus
De PDCA-cyclus en creativiteit staan op gespannen voet met elkaar.

Hiërarchie en vervreemding
Vervreemding is eigen aan hiërarchische organisaties, dit leidt tot een pleidooi voor meer zelfsturing.

Cultuur, holacracy, formele en informele organisatie
Wellicht is het fenomeen organisatiecultuur binnen een holacratische organisatie niet relevant.

Digitaal selecteren op ervaring
Door de manier van digitaal uitvragen van vacatures worden zeer geschikte kandidaten gemist.

Robert Fritz en risicogestuurd projectmanagement
Gerichtheid op het wegnemen van risico’s staat echte creatie in de weg.
 

Decision disease
Meer informatie betekent meer besluiten, meer besluiten betekenen meer informatie, meer...

Diversiteit, flexibiliteit en organisatiecultuur
Een pleidooi voor diversiteit impliceert een pleidooi voor een minder sterke organisatiecultuur.

Cultuur speelt verstoppertje
Organisatieculturen ontstaan buiten het bewustzijn van de cultuurdragers om.
 

Opschorten oordeel
Wat vaak wordt gesteld over het vrijmaken van de geest en het opschorten van oordelen, berust niet op kennis van de praktijk van ware scheppers.

Plan Do Check Act
Wordt de Deming-cirkel gebruikt als speeltje van het management dan weet je bijna zeker dat er weinig zinnigs mee gedaan wordt.

Een organisatiecultuur meten?
Over de beperkingen die cultuurtests eigen zijn.

Incentives
Over beloningen en (intrinsieke) motivatie.

Bijen hebben geen wil
Bijenkolonies als lichtend voorbeeld voor menselijk organiseren zien raakt kant nog wal.

"Art of Maneuver" en project maturity
Het trouw en volledig volgen van methodes leidt zelden tot het snelste en goedkoopste projectresultaat.

Cultuurverandering
Edgar H. Schein en de mechanismen die tot cultuurverandering leiden.

Injelititis
Hoe organisaties vervallen tot een comateuze toestand.

Krijgskunde en risicomanagement
Bij risicomanagement wordt veel tijd verspilt met futiele overbodige zaken.

De weg van de minste weerstand, Robert Fritz
Boekbespreking van “De weg van de minste weerstand” van Robert Fritz.

Ondergeschiktheid
Citaat van Pfeffer over onderworpenheid.

Dawkins, blauwdrukken en reductionisme
Starre projectmanagementmethoden leiden tot verspilling.

Cognitieve dissonantie
Mensen passen hun perceptie over hun gruwelijke situatie aan om niet incongruent te hoeven zijn.

De paradox van de succesvolle organisatiecultuur
Citaat uit “De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming” van Edgar H. Schein.

Hiërarchie
Het oude model van de controle hiërarchie is failliet.

Boekbespreking "De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming"
Boekbespreking van dit boek van Edgar H. Schein

Parkinson's Law
De extra tijd die je in planningen opneemt om tegenvallers op te vangen worden sowieso opgebruikt.

Krijgskunst, checklists en projecten
Ook in de krijgskunst draait het niet om checklists

Organisatiecultuur, een lastig begrip
Over de problemen van cultuurverandering.

Saint-Exupery
Adequaat projectmanagement betekent alleen die instrumenten inzetten die voor dat project nuttig of noodzakelijk zijn

"Driven to Lead" versus Machiavelli
Machiavelli focuste slechts op een menselijke drijfveer, waar Lawrence er ons vier voorhoudt!

Toch SMART?
Hoera voor doelstellingen, en: de beperkingen van SMART.

Diversiteit en veranderingsvermogen
Het bestaan van Conflicten is een gunstig teken, want er is diversiteit!

De vaagheid van het begrip organisatiecultuur
Het gebruik van het begrip organisatiecultuur is versluierend en misschien ook wel verdacht.

Agency Theory
Lawrence fileert in zijn "Driven to Lead" en passant de 'agency theory'.

Management, intrinsieke motivatie en prestatiebeloning
Managers horen enige vorm van intrinsieke motivatie te kennen. En daar past geen prestatiebeloning bij.

Empathie en sociale media
Sociale media leiden tot minder empathie.

Undercover Boss
Hoe een televisieprogramma bewijst dat zelfsturing veel kan opleveren.

Hamel, efficiency en aanpasbaarheid
Aanpassingsvermogen in een organisatie die gericht is op efficiëntie kan niet sterk zijn.

Getting projects done
Productgerichtheid bevordert het projectresultaat niet.

Goede bedoelingen
Prestatiebeloning is gebaseerd op een denkfout.

Boekbespreking "Reality is Broken"
Boekbespreking “Reality is Broken” van Jane McGonigal.

Tijd, Geld, Kwaliteit
Aan alle eisen en beperkingen die vooraf aan de beheersaspecten Tijd, Geld en Kwaliteit vasthouden als zich rond een project onverwachte gebeurtenissen voordoen, dat lukt eigenlijk nooit.

Hamel, leiden en dienen
Top-down leiderschap slaat initiatieven op de werkvloer dood.

Bruikbaarheid persoonlijkheidstests
Het verwerpen van persoonlijkheidstests op basis van hun onterechte claim effectiviteit te kunnen voorspellen is wat te kort door de bocht.

Boekbespreking "The Wisdom of Bees"
Bespreking van “The Wisdom of Bees” van Michael O’Malley.

Is cultuurverandering makkelijk?
Het feit dat organisatiecultuur “aangeleerd” is, maakt het nog niet gemakkelijk om cultuur te veranderen.

Hamel, evolutie en six sigma
"Fouten" zijn niet per definitie verkeerd.

Boekbespreking "Value-based Project Management"
Bespreking van "Value-based Project Management"  van Nicoline Mulder.

PDCA en projecten
Over de onbruikbaarheid van de PDCA-cyclus om projectmanagementprocessen te verbeteren.

Maakbaarheid en vakkennis
De complexiteit van een technisch project neemt af, naarmate het gecompliceerder is!

Sturen in projecten?
Waarom stuurgroepen en sturen in projecten niet zo gewenst is.

Cultuur en Duintjer
Duintjer heeft al in 1983 onder de noemer regel-geleid gedrag impliciet beschreven hoe organisatiecultuur werkt.

Vernieuwing bij Morning Star
In hiërarchische organisaties wordt naar boven gekeken als verandering gewenst is, bij niet-hiërarchische organisaties vindt de verandering direct op de werkvloer plaats.

Doel en bedoeling in projecten
Je moet soms je doelen bijstellen om met je projectresultaat nog aan de bedoeling te voldoen.

Vertrouwen en (on)gelijkheid
Verschillende regelsystemen verklaren het vertrouwen en wantrouwen tussen individuen

Positieve en negatieve vrijheid
Medewerkers in teal organisaties moeten positieve vrijheid hebben of ontwikkelen.

Boekbespreking "Reconsidering Change Management"
Boekbespreking van "Reconsidering Change Management" van Ten Have, Ten Have, Huijsmans en Otto.

Holacracy, voor wie?
Mensen met sterk verschillende behoeften passen toch verrassend goed binnen holacracy.

Toyota Kata en PDCA
De Deming-cirkel (PDCA) wordt vaak ergens bij gehaald, waar dit geen toegevoegde waarde heeft.

Teal en vrijheid 
Teal organisaties kennen veel vrijheid, maar zijn zeker niet vrijblijvend.

Boekbespreking "Driven to Lead"
Boekbespreking van dit boek van Paul Lawrence.

Risicomanagement. Alles voorzien en beheerst?
Onvoorziene zaken zullen zich altijd in ieder project voordoen

Onbegrepen creativiteit
Waarlijke vernieuwing bewerkstelligt afstand tussen de vernieuwer en de gemeenschap.

Boekbespreking "Leadership BS"
Boekbespreking van “Leadership BS” door Jeffrey Pfeffer.

Hamel, empowerment en holacracy
Binnen holacracy zijn bevoegdheden vergaand gedelegeerd.

MasterChef Projecten
Project maturity gaan er ten onrechte vanuit dat je voor ieder project zoveel mogelijk instrumenten moet inzetten.

Als je geen doel hebt dan kom je nergens! Of...?
Kanttekeningen bij alle aandacht voor (hogere) doelen, e.d.

Individualistisch en collectivistisch, een cultuurverschil
Een citaat dat doet beseffen hoe moeilijk het is om je in een andere culturele achtergrond te verplaatsen.

Centrum van informatie of Blind spot
Doordat bazen de werkelijkheid naar de bovenbazen mooier voorstellen dan hij is, handelen die bovenbazen op basis van misinformatie.

Boekbespreking "Tribal Leadership"
Bespreking van het boek "Tribal Leadership" van Dave Logan, John King & Halee Fischer-Wright.

Autisme jegens groepen
Intolerantie jegens “andersheid” kan als stoornis worden gezien.

Teamsamenstelling en kenniscreatie
Kenniscreatie als “bijvangst” van teamsamenstelling op basis van diversiteit.

Valkuilen en Theory U
Ook als je alles goed doet volgens Theory U, dan ligt nog het risico op de loer van een terugval.

Boekbespreking "Wat er nu toe doet"
Bespreking van het boek “Wat er nu toe doet” van Gary Hamel.

De handboeken voorbij
Een project leidt niet automatisch tot succes als je altijd dezelfde praktijken gebruikt.

Boekbespreking "Het einde van management zoals wij het kennen"
Boekbespreking van dit boek van Gary hamel en Bill Breen.

Het Unox-meisje
Bang voor de baas? Zelfs als u uw klanten tevreden stelt?

CV-monteur
Hoe twee CV-monteurs zelf een probleem afhandelen, zonder tussenkomst van managers of planners.

Antiflow
Dwingende formats veroorzaken antiflow.

Leidingnemende
Geeft leidingnemende niet beter weer wat veel managers doen dan leidinggevende?

Theory U en fundamentalisme
Fundamentalisme verklaard door Otto Scharmer

Mintzberg in "Theory U"
De essentie van management is coördinatie.

Een tijd van regressie
De beschaving bevindt zich in een staat van regressie.

Maakbaarheid, experts en complexiteit
Hoe minder sociale complexiteit, hoe meer maakbaar de werkelijkheid, hoe geruster je een en ander kunt overlaten aan experts.

Boekbespreking "Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie"
Bespreking van het boek over Buurtzorg, geschreven door Jos de Blok en Aart Pool.

Drie soorten complexiteit
Over drie verschillende soorten complexiteit.

Leiderschapsschema revisited
Vergelijking tussen een citaat van Otto Scharmer en mijn eigen leiderschapsschema.

Projectleiders on a string
Over ontwikkelingen die de persoonlijke ontwikkeling van projectleiders in hun vak belemmeren.

Tunen
Citaat van Otto Scharmer over het bereiken van een dieper niveau in het sociale domein.

Boekbespreking Appreciative Inquiry
Boekbespreking "Appreciative Inquiry" van Cooperrider en Whitney.

Leiderschap en de banken
Bij de huidige megabanken is leiderschap aan de top een illusie.

Wie legt voor wie de lat?
Onderwerp: de vijfjes en zesjes behandelen de negen als een nul.

Boekbespreking "Theory U"
Boekbespreking "Theory U" van Otto Scharmer.

Reductionisme en projecten
Het probleem van reductionisme is dat alle onderdelen afzonderlijk en naast elkaar geen geheel maken.

Onbeschermde publieke belangen
De aanbestedingswetgeving beschermt het publieke lang slecht.

Boekbespreking "Delivering Happiness"
Boekbespreking "Delivering Happiness" van Tony Hsieh.

Rapporteren en bewaken
Over een aantal misvattingen rond rapporteren.

Assembly Lines
Citaat uit: "The Myths of Innovation" van Scott Berkun.

Slagkracht projectleiders
Terug naar de oorsprong, naar de kracht van het projectmatig werken

Holacracy en de ongeschreven regels van Scott-Morgan
Hoe bij holacracy de ongeschreven regels verdwijnen.

Maakbaarheid in de infrastructuur
Waarom zijn technische projecten wel "maakbaar".

Boekbespreking The Myths of Innovations
Boekbespreking: "The Myths of Innovation", Scott Berkun.

Feature creep
Door "feature creep" vervullen veel organisaties hun oorspronkelijke functies niet meer zo goed.

Stabiliteit verzwakt de weerbaarheid
Het effect van regelmaat en stabiliteit aan de hand van een citaat van Berthold Gunster.

Oorlog of Buurtzorg?
De vergelijking tussen organisaties en de krijgsmacht gaat mank. Alweer.

Gewenste cultuur
In Teal organisaties lijkt de wenselijke cultuur vanzelf te ontstaan.

Plannenmakers
Plannenmakers willen geen verrassingen, geen negatieve. Maar, positieve verrassingen hoeven ze ook niet te verwachten.

Made to Stick, boekbespreking
Bespreking van dit boek van Chip en Dan Heath.

Meer regels, meer fouten
Hoe meer regels, hoe meer fouten je kan maken. Fouten leiden tot extra regels. Na iedere fout neemt de kans op fouten toe.

Klanttevredenheid
Klanttevredenheid is een tamelijk stom meetcriterium.

Superbosses, boekbespreking
Boekbespreking: "Superbosses", Sydney Finkelstein.

Betere samenwerking door projectmanagement?
Kan je stellen dat projectmanagement op zich tot een betere samenwerking leidt?

Holacracy en empowerment
Holacracy biedt een relatie van volwassenen onder elkaar in plaats van empowerment.

SMART en bonussen
Prestatiebeloning en SMART-doelstellingen zijn onverenigbaar.

Best practice of mimicry?
Kopiëren om niet uit de toon te vallen.

Mijn leidinggevende?
Leiding geven aan professionals, niet doen!

Niet zomaar een hamer
Laat projectleiders zelf kiezen welke instrumenten en methoden zij willen gebruiken.

Autonomie dempt het pijnsysteem
In de hersenen wordt het pijnsysteem gedempt wanneer wij meer vrijheid hebben in de manier waarop we dingen aanpakken.

Ongeduld
Waar traditionele reorganisaties mensen verandermoe maken, daar leidt holacracy juist tot gretigheid om te veranderen.

Mandateren
Stop de blame game.

Mair en holacracy
De problematiek die Judith Mair schetste opnieuw bekeken

Gedistribueerde zeggenschap
Gedistribueerd leiderschap versus gedistribueerde zeggenschap.

Toyota en de zwakste schakel
Een organisatie is zo zwak als de zwakste schakel. Toyota verhult dat niet.

Adviesproces in teal organisaties
Over proces van advies vragen in teal organisaties.

Zelfsturing en consensus
Dat zelfsturing tot stroperige besluitvorming moet leiden is een vooroordeel.

Problems are jewels
“In control” zijn is stilstaan!

Hang naar macht
Een voorbeeld waar de hang naar macht toe kan leiden.

Bedoelingestuurde organisaties
Over het verschil tussen doelgerichte organisaties en bedoelinggerichte organisaties.

Externe neurosen
Een citaat van Sacks dat te denken geeft over de organisaties waarin wij werken en leven.

De rode mens
Command & control leidt tot het uitbannen van initiatieven.

Steunstructuren
Hulpstructuren sussen bepaalde vermogens van mensen in slaap.

Teal projecten
Het teal organiseren van projecten kan veel tijd- en financiële winst opleveren.

Sisyphus en kwaliteit
Associatie PDCA-cylus met sisyphusarbeid

Meten is (de onbelangrijke dingen) weten
De aandacht is zodanig op meten komen te liggen, dat er teveel aandacht uitgaat naar dingen die meetbaar zijn.

Evolutie van ideeën
Artikel over ongevaarlijke en gevaarlijke irrationaliteit.

Emergence van ideeën
De manier waarop ideeën zich voortplanten heeft een incestueus karakter.

Maakbaarheid complottheoretici
Onder complotdenkers is het geloof in maakbaarheid nog ongebroken.

Geen projectplan? Oh nee! Oh nee?
Het hebben van een projectplan is niet doorslaggevend voor projectsucces.

Metrics
Over de nadelen van een overmatig geloof in het gebruik van "meten".

Holacracy en vorm
De vorm leidt bij holacracy de aandacht af van de bedoelingen.

Over fanatisme en regressie
Waar fanatici en hun even fanatieke tegenstanders gelijk in zijn.

De illusionisten
Projectmanagement is door het lijnmanagement gekaapt, zo lijkt het.

Holacracy en cultuur
Interessante uitkomsten van een test naar de organisatiecultuur van Springest, een holacratische organisatie.

Kritiek "lessons learned"Als je de oorzaak van een mislukking wegneemt, leidt dat niet automatisch tot succes.

Dissonanten
De hang naar consensus leidt tot regressie naar middelmatigheid.

De systeemwereld in het projectmatig werken
Steeds meer (jonge) mensen groeien op in een wereld waarbinnen het "normaal" lijkt dat er vanuit de systeemwereld wordt gehandeld.

ROI
Hoe beoordelen op Return On Investment bedrijven kan misleiden.

Cultuur en de ongeschreven regels
Cultuurverandering is ingewikkeld, zeer ingewikkeld.

Leren en Toyota
Leren is bij Toyota gericht op de individuele medewerker. De minst ontwikkelde medewerker is de zwakste schakel.

Objectives and Key Results (OKR's)
OKR's behoren tot de systeemwereld.

Beslissers en wilskracht
Beslissen kost energie, alleen daarom al is empowerment heel verstandig.

Oud gedrag
Oud is niet per se fout.

Verbeteren leidt tot meer management
Hoe verbetermanagement in een negatieve spiraal kan eindigen.

Is een planning een norm of een verwachting?
Waarom het niet wijs is om een planning als norm te hanteren.

Boekbespreking "Verdraaide organisaties"
Bespreking van dit boek van Wouter Hart.

Falsificaties van managementliteratuurOver de wetenschappelijke onhoudbaarheid van managementboeken

I'm a teal man in an orange world
Waarom ik me thuis voel in een teal organisatie.

Hout snijden
Kwaliteit is in de praktijk vaak heel zichtbaar, terwijl dat in de papieren veel meer verstopt is.

Bruikbare methoden
Sommige methoden om projecten te beheersen zijn eigenlijk reparatiemaatregelen die de aanbestedingswetgeving heeft veroorzaakt.

Procedure "Rechtop staan"
In procedures vastleggen van automatismen werkt averechts.

Boekbespreking "Reinventing Organizations"
Bespreking van dit boek van Frederic Laloux.

Vervreemding vakmensen
In veel organisaties vervreemdt het management met haar primaat van de lijn de vakmensen van zich.

Effectiviteit
Effectiviteit = Resultaat / Inspanning.

Genegeerde ideeën
Citaat van Bill Bryson.

De goeroes en Popper
Over de managementpraktijk en het falsificatieproces volgens Popper.

Falsificaties van managementliteratuur
Over de wetenschappelijke onhoudbaarheid van managementboeken.

Prestatienorm en de ongeschreven regels
Een citaat uit "De ongeschreven regels van het spel"

Talent
Wie kiest voor de top, die kiest voor vakmanschap en die kiest niet voor de papieren onwerkelijkheid van de procedures.

Dikke stroop
Over de dikke projectmanagementhandboeken die tot stroperige organisaties leiden.

Toyota en targets
Bij Toyota loopt verbetering niet via het targets van managers.

De vakman en zijn gereedschap
Hoe kwaliteitsborging ertoe leidt dat vakmensen het meest geschikte gereedschap niet meer mogen gebruiken.

De beste 10%
Wat zegt een hoge score op een PRINCE2-meetladder?

Internet en innovatie
Heeft internet effect op innovativiteit?

Complexiteit en begrip
Een complexer wereldbeeld geeft meer begrip van de werkelijkheid.

Complexiteit en vakmanschap
Vertrouwen op vakmanschap is een betere tactiek om met complexiteit om te gaan, dan deze te bestrijden met regels en procedures.

Het ongemak met "blauw"
Blauwe managers voelen zich ongemakkelijk bij projecten.

De toekomst
Over voortdurende verandering en voortdurende bestendigheid.

Boekbespreking "Getting Teams Done"
Boekbespreking van dit boek van Diederick Janse en Marco Bogers.

Rapporteer!
Over lijnmanagers die zich positioneren door hun medewerkers als direct reports te beschouwen.

Losse onderdelen maken geen fiets/project
Prince 2 kiest voor de onderdelen van de fiets, niet voor de fietstocht.

Boekbespreking "Toyota Kata"
Boekbespreking van dit boek van Mike Rother.

Projecten sturen op secundaire activiteiten
Projecten sturen op projectmanagementactiviteiten (of -producten) is sturen op secundaire activiteiten.

Boekbespreking "Getting Things Done"
Boekbespreking van dit boek van David Allen.

Bankiers
Het verbaast mij dat discussies over graaiende bankiers meestal zo moralistisch van aard zijn en dat een veel belangrijker aspect onbelicht blijft.

SCRUM
Over SCRUM en SMART-doelstellingen.

Boekbespreking "De ongeschreven regels van het spel"
Boekbespreking van dit boek van Scott-Morgan.

Loos krediet
Hoe meer procedures, hoe meer krediet je kan opbouwen door je aan de regels te houden. Maar, wat is dat waard?

Beoordelingssytematieken
Te starre beoordelingssystematieken zijn voor geschikt voor gisteren.

De zwakste schakel
Als je niet van de blauwdruk uitgaat is er aan de zwakste schakel veel te doen.

Boekbespreking "Procesmanagement"
Bespreking van dit boek van De Bruijn, Ten Heuvelhof en in 't Veld.

Het vernietigen van automatismen
Over de verliezen die optreden bij reorganisaties.

Organisaties vernietigen
Het recept om je beste mensen kwijt te raken.

Geloof in eigen vermogen
Het werken met prestatiebeloning als teken van onvermogen.

Onbewust onbekwaam
Jouw meerwaarde verkopen aan onbewust onbekwame klanten is vrijwel onmogelijk.

Nieuwe tijden, anders organiseren
Boekbespreking van dit boek van Jaap Peters & Harold Janssen.

SMART, not glad
Hoe SMART'er je bent, hoe groter de kans dat je iets krijgt waar je niet echt blij van wordt.

Het beoordelingsgesprek
Dialoog over een bonus.

Zelfmedelijden
Over managers die het altijd maar druk hebben.

Middelmatigheid als strategie
Organisaties met veel procedures kiezen voor middelmatigheid (zonder dat zelf te beseffen).

Efficiënte stafdiensten
Hoe stafdiensten de overhand kunnen krijgen.

Cultuurverandering op bevel
Cultuurverandering werkt niet als er mechanismen zijn die de bestaande cultuur bestendigen.

Wilskracht (boekbespreking)
Boekbespreking van dit boek van Roy Baumeister.

Efficiency en vakmanschap
Over streven naar efficiency, het verlies aan vakmanschap en de teloorgang van de robuuste organisatie.

Organisatiecultuur en de genenpool
Hoe evolutie organisatieculturen doet voortleven.

Taakdifferentiatie en concurrentie
Over de relatie tussen de mate van taakdifferentiatie en de concurrentiegraad waaraan een organisatie onderhevig is.

One Minute Manager
Bespreking van dit boek van Ken Blanchard.

Vertrouwen op integriteit
Citaat Leslie M. Groves.

Moeilijk door ervaring
In een nieuwe baan kan je het weleens moeilijk krijgen als je niet vanuit je ervaring kunt werken.

Idea Killing
Idea killing is part of the management job.

Boekbespreking: Onveranderbaarheid van organisaties
Bespreking van dit boek van Leike van Oss & Jaap van 't Hek.

De verlerende organisatie
Boeken bevatten oude kennis. Nieuwe medewerkers die direct van school komen, komen binnen met verouderde kennis.

Nieuw artikel: Het plan is niet het gerecht
Vaak wordt er teveel tijd en aandacht aan het opstellen en verfijnen van projectplannen besteed.

Naar de expert wordt niet geluisterd
Door de kunstmatige scheiding tussen denkers en doeners worden vakmensen onvoldoende betrokken bij belangrijke beslissingen.

Risicosturing en wetgeving
Risicogestuurd werken neemt wellicht toe, doordat de risico's toenemen als gevolg van de verplichting om openbaar aan te besteden.

Het plagen van vakmanschap
Hoe reductionisme het vakmanschap plaagt en vernietigt.

IOU
Hulp van buiten wordt wellicht vaak ingeroepen om intern geen "schulden" op te lopen.

Oplossingen volgens het handboek
Over de ergernissen van ervaren medewerkers als zij zich aan handboeken hebben te conformeren.

Loyale oppositie
Misschien zijn zij die altijd hun mening durven te geven wel het meest loyaal?!

Simon Sinek, Begin met het waarom
Boekbespreking van dit boek.

Ja maar...
"Ja maar...", is niet altijd fout.

Maginotlinie
Waarom "lessons learned" slechts schijnveiligheid genereren.

Verblauwen
Organisaties worden blauwer en blauwer. Dat leidt tot een afname aan diversiteit en daardoor van creativiteit.

Prestatiebeloning in de paleontologie
Citaat Bryson over prestatiebeloning.

Boekbespreking "De kleine prinses"
Bespreking van dit boek.

Over verplicht in te schakelen adviseurs
Waarom verplicht in te winnen adviezen niet bijdragen aan het werkplezier.

Politieke correctheid en nieuw bloed
Nieuw bloed in organisaties kan maar zeer beperkt verandering brengen.

Organisatorische schizofrenie
In schizofrene organisaties hebben de papieren organisatie en de werkelijke, informele organisatie geen of weinig overlap.

Taaksplitsing en projecten
Een vergaande taaksplitsing in een organisatie maakt het voor de projectleider niet altijd gemakkelijker!

Overbelast management
Minder management, betere leiders.

Steve Jobs en leiderschap
Bespreking biografie Steve Jobs.

Boekbespreking “De One Minute Manager en de apenrots”
Boekbespreking van dit boek.

Geloof in regels
Over jonge mensen die sterk geloven in regels.

WO/HBO
Over het verschil van academici of HBO'ers als manager.

De beginnende manager
Over een basisfout van beginnende managers.

Aderlatingen
Waarom verouderde (management)methoden lang blijven bestaan.

Vakman wordt manager
Over het vooroordeel dat mensen uit een vakgebied geen goede managers zouden kunnen zijn.

Make or buy
Een argument uit de praktijk om het maken van deze keuze te ondersteunen.

Middelmatigheid
Organisaties waar materiedeskundig leiderschap ontbreekt zijn gedoemd af te glijden naar middelmatigheid.

Heilige graal
Over de aantrekkingskracht van managementmodellen en -methodieken.

Management en innovatie
Over de relatie tussen ontbrekend leiderschap, teveel management en het ontbreken van innovatie.

De Paranoïde Kritische Methode
Over het gebrek aan rationaliteit in ons dagelijks leven.

Ontwikkelingsgesprek
Over het ongemak van een HRM-speeltje.

Volgers
De eerste die een mening uit heeft de meerderheid al mee.

De verstoorde mierenhoop
Hoe zouden organisaties functioneren als enkele simpele mechanismen sturing aan gedrag bij verstoringen zouden geven...

Betekenis in organisaties
Zoeken naar continuïteit in een leven vol discontinuïteit.

Foute leiders
Waarom er steeds weer verkeerde "leiders" worden aangesteld.

Gefalsifieerde theorieën
Over managementtheorieën die allang zijn gefalsifieerd en toch nog worden gebruikt.

Out of the box
Waarom de roep om "Out of the box" te denken, eigenlijk altijd te laat komt.

Logica uit het verleden
Citaat Taleb over redeneren om te begrijpen.

Ordening en aanpassingsvermogen
Over de relatie tussen aanpassingsvermogen en de mate van ordening van een organisatie.

No regrets
Over acties in gang zetten binnen projecten waar je geen spijt van krijgt.

Hoe dichter bij het eind, hoe rendabeler het project
Ook projecten met forse overschrijdingen worden rendabeler naarmate ze dichter bij hun afronding komen.

Strategie en compromis
Het gevaar van een democratisch proces bij strategievorming.

Worstelen met de demon
Boekbespreking van dit boek van Manfred Kets de Vries.

Emergence en cultuur
Over de maakbaarheid van organisatiecultuur.

Strategie uit chaos
Citaat van Lenfle en Loch.

Het gevaar van efficiency
Over het gevaar van teveel efficiency, ofwel: het gevaar van afnemende redundantie.

Zijn organisaties ongevoeliger voor fouten dan individuen?
Over de vraag of individuen meer fouten maken dan organisaties.

Wetenschap en ontdekkingen
Over verantwoordingsdwang in de wetenschap.

Over bewegende politieke doelen
Citaat Popper over bewegende politieke doelen.

Evolutie en methoden
Overheidsorganisaties zijn doorgaans ineffectiever en inefficiënter dan private door het ontbreken van de louterende markt.

Managers en opleiding
Over managementopleidingen.

Niet onjuist, wel ongemakkelijk
Over zekerheden en onzekerheden.

Prepare for the worst
Citaat van Popper over leiders.

Boekbespreking "Wat leiders drijft"
Boekbespreking van dit boek van Manfred Kets de Vries.

Beating Deming
De Deming circle volgen is niet altijd verstandig.

Meedoen met hypes?
Overleven bedrijven dankzij managementhypes, of ondanks...

Quota onder een dictatuur
Citaat van John Gray over het effect van quota (prestatienormen) binnen een dictatuur.

Risicogestuurd projectmanagement?
Waarom spreken over risicogestuurd projectmanagement eigenlijk onzin is.

Gung Ho!
Boekbespreking van dit boek van Ken Blanchard en Sheldon Bowles.

Idealisme
We blijven primitief getuige een citaat van Paul Postma.

Vrije markten
Citaat Taleb uit The Black Swan.

Boekbespreking "Niets nieuws onder de zon"
Bespreking van dit boek van Jaap Peters & Rob Wetzels.

Het ontstaan van stafafdelingen
Een citaat van Eckart Wintzen over het ontstaan van stafafdelingen.

Harken
Over de gevaren van het reorganiseren van het organogram.

Prestatiebeloning bij Dobelli
Voorbeelden van ongewenste effecten van het belonen van bepaalde prestaties.

Regressie naar het gemiddelde
Bedrijven die elkaars sterke kanten na-apen zorgen, kiezen (onbewust?) voor een "me too"-strategie.

Jack Welch en beloningen
Jack Welch over prestatiebeloning.

TomTom en prestatiebonussen
Artikel NRC: TomTom koppelt de bonus gewoon los van de prestatie!

Dom overleven
Ook wie anderen volgt in managementmodes die niets opleveren kan overleven.

Maatstaven en bijwerkingen
Over Maatstaven en de bijwerkingen daarvan.

Popper en maakbaarheid
Over maakbaarheid, Popper, de macht van organisaties over hun omgeving en de macht van CEO's binnen hun organisatie.

Iedereen is klant
Individuele projectleiders zijn tegenwoordig vaan de echte klanten binnen opdrachtgevende organisaties.

"tragedy of capitalism"
Een citaat van Taleb over het maken van cosmetische winst ten koste van verborgen risico's.

Nog een illusie: de lerende organisatie
Het concept van de lerende organisatie kan worden gezien als een illusie.

Leuk werk belonen helpt
Beter een subjectief vastgestelde beloning voor een kwalitatief hoogwaardige prestatie, dan een objectief vastgestelde beloning voor een kwantitatieve prestatie!

Prestatiebeloning en resultaatsverplichting
Prestatiebeloning: bonusrecht bij winst, geen pijn bij verlies.

Incompetentiemanagement
Wie zijn medewerkers managet alsof zij incompetent zijn, zal ook incompetentie oogsten.

Evolutie en voorspelbaarheid
Over voorspelbaarheid, contingentie, utopisten en pragmatici.

Erkent uw organisatie het situationele?
In organisaties waar veel regels en procedures gelden ontbreekt erkenning dat situationeel handelen in heel veel gevallen een absolute noodzaak is.

Wat heeft een middle manager aan managementboeken?
Managementboeken hebben nauwelijks nut voor middle managers.

Wie doet "goed"?
Aankondiging nieuw artikel op deze site over de rol die opdrachtgevers in projecten (niet)  kunnen spelen.

Intrinsieke beloning
Hoe intrinsieke motivatie vernietigd kan worden door prestatiebeloning in te voeren.

Boekbespreking “Out of Control”, Kevin Kelly
Bespreking van “Out of Control”, van Kevin Kelly.

Waarom groei nooit een doel op zich kan zijn
Een aantal redenen waarom groei als doel op zichzelf nooit een strategie kan zijn.

SMART en de neocortex
Nog een reden waarom SMART-doelstellingen niet echt werken.

Het belonen van toeval
Het belonen van beurshandelaren op basis van prestaties is gelijk aan het belonen van toeval.

Maatpakken
Waarom standaardiseren niet effectiever maakt. Met als voorbeeld: kleding voor sporters.

Maakbaarheidsgeloof
Over maakbaarheidsgeloof, en een praktische manier om af te wegen wanneer je wel moet handelen en wanneer niet.

Doet de staf nog waarvoor ze was bedoeld?
Stafafdelingen hebben de neiging steeds nieuwe leuke dingen naar zich toe te treken. Daardoor verliezen ze de reden van hun ontstaan nogal eens uit het oog.

10.000 uur oefening (en projectmanagement)
Aankondiging nieuw artikel op deze site over de relatie tussen ervaring en projectmanagement.

Boekbespreking: Ons feilbare denken
Boekbespreking: Ons feilbare denken, van Daniel Kahneman.

De kennismanagementillusie
Over de illusie dat via kennismanagement de meest waardevolle kennis van experts is door te geven aan hen die deze expertise nog niet bezitten.

Leve de rafelranden van de organisatie!
Over het nut van directe oplossingen door professionals die elkaar ontmoeten over de grenzen van organisatieonderdelen heen.

Boekbespreking: De kunst van het verstandige handelen
Boekbespreking: De kunst van het verstandige handelen, Rolf Dobelli.

Draagvlak en grote organisaties
Waarom de kwaliteit van besluiten in grote organisaties laag is en waarom draagvlak nauwelijks is te bereiken.

Human resources
Over doelvervlechting tussen medewerker en organisatie en hoe medewerkers verworden tot human resource.

Chaostheorie, wat kan je er nou eigenlijk mee?
Blog over het nut (?) van chaostheorie.

Naïef
Over kennis uit het verleden, die achteraf nogal naïef lijkt.

Technologie junkies
Over verslaafdheid aan nieuwe technologie.

Focus(sen)
Waarom de strategische adviezen van Treacy & Wiersema voor kleinere eenheden binnen een grote organisatie nooit kunnen werken.

Heilzame variatie
Bureaucratie kan het ongeplande niet aan. Variatie heeft nut.

Primaat van de lijn
Waarom het primaat bij de lijn leggen reactiviteit bevordert.

Proactief en reactief sturen
Hoe afwijkingsprocedures de reactiviteit bevorderen.

Hiërarchie en verandering
Aankondiging van dit artikel op deze website.

En voor jullie wordt het allemaal leuker!
Wat het met mij doet als een manager roept dat het bij een reorganisatie voor iedereen leuker wordt!

De zwakte van duidelijke keuzes
Waarom een sterke, volledig doorgevoerde strategische keuze tegen je kan werken.

Old boys netwerk
Vacatures vervullen vanuit je (old boys) netwerk heeft niet alleen negatieve kanten.

Vier nieuwe artikelen op PM3-site
Vier nieuwe artikelen geplaatst op http://pm3.markensteijn.com.

Standaardisatie van projecten, niet doen!
Waarom standaardisatie niet bij projecten past.

Vooruithandelen, Plan - Do - Check - Act
Over zin en onzin van het gebruik van de Deming Circle.

Maslow
Streven mensen wel naar zelfontplooiing, zoals Maslow stelde, als aan alle basisbehoeften is voldaan?

Uit de bocht vliegen
Bonussen leiden tot uit de bocht vliegen.

Doenerige managers
Managen betekent niet: "druk zijn", maar "dingen voor elkaar krijgen".

Shared Space
Over de relatie tussen shared space en samenwerking binnen organisaties.

7 artikelen over overheid, leiderschap en management
Bericht over "oude" artikelen die ik op deze website heb geplaatst.

Boekbespreking "Intuïtie", Malcolm Gladwell
Bespreking van dit boek.

Kennis is consensus, en veelal achterhaald
Algemeen gedeelde kennis is gebaseerd op consensus. Als er eenmaal consensus is, dan is de kennis veelal achterhaald.

De teloorgang van het intellect
IQ lijkt steeds minder gewaardeerd te worden. Alles is gericht op amusement en verstrooiing.

Boekbespreking "Het breinboek voor manager"
Bespreking van dit boek.

Externe deskundigen
Jos Verveen over de onzin van het inhuren van externe deskundigen voor organisatie en communicatie.

Manifest van de tolerantie
Waarom er geen andere keuze is dan kiezen voor tolerantie.

De staf en haar klanten
Over de manier waarop staf zich zou moeten opstellen richting haar interne klanten

Mandatering
Over het spanningsveld tussen mandateren en zelfsturing.

Strengheid en leiderschap
Over strengheid en leiderschap bij opvoeden, coachen, les en leiding geven.

Duivels dilemma
Politiek draait om ingewikkelde zaken. Politici vinden alleen voldoende electoraat door zich van gemakkelijke oneliners te bedienen. Dit levert een dilemma op.

De onzichtbare gorilla
Boekbespreking "De onzichtbare gorilla" van Christopher Chabris & Daniel Simons.

Agency problem
Uitleg door Nassim NicholasTaleb wat agency problem inhoudt.

Maakbaarheid
John Gray over maakbaarheid.

Rampen en fouten
Over de aandacht voor het handelen van hulpverleners bij rampen

Reciprociteit en loyaliteit
Over de loyaliteit die van medewerkers wordt verwacht zonder dat daar loyaliteit van het bedrijf naar de medewerker tegenover staat.

Niveaus, organisatie-eenheden en overleving
Over niveaus en eenheden in organisaties en over de overleving van die eenheden en de organisatie.

Regelkring
De Deming cirkel gaat uit van een re-actieve sturing, namelijk van sturen bij afwijkingen.

Beademing
Aan de top van Maslow's behoeftepiramide staat "beademing", niet "zelfontplooiing".

Teambuilding
Over het gemak waarmee groepen tot stand komen.

Wie vult er straks nog kennis aan?
Wie vult de wiki's nog als er straks geen generatie meer is die van voor het internet stamde?

Zwermgedrag
Het beoefenen van management heeft veel weg van zwermgedrag.

De kunst van het heldere denken, Rolf Dobelli
Boekbespreking van "De kunst van het heldere denken" van Rolf Dobelli.

Druk, druk, druk, druk, ...
Waarom managers zo druk zijn.

Is de politiek irrelevant?
Want de vitaliteit van een land volgt uit de staat van de economie, of...?

Monologen
Boeken zijn monologen.

Complexiteit en simpliciteit
Citaat Taleb over het sturen van complexe systemen.

Survival of the fittest ideas
Over wetenschap, blijvende ideeën en de waarde daarvan.

In de herhaling: oude fouten
Over het feit dat kennis niet verloren gaat, waardoor ook fouten herhaald worden.

Invloed, Cialdini (boekbespreking)
Boekbespreking "Invloed" van Robert B. Cialdini.

Moet je marktleider willen zijn?
Over het gebrek aan nut van marktleiderschap.

Over transparantie, black boxes en toenemende bureaucratisering
Verklaring waarom de opkomst van niet materiedeskundig management niet bracht wat er van werd verwacht.

Schijnbare waarachtigheid
Moderne politici krijgen hun plek op basis van schijnbare waarachtigheid.

Opleidingen en conformisme
Hoe opleidingen conformisme afdwingen.

Politiek en introversie
Over de relatie tussen introversie en politiek.

Na-praten
Over het gemak waarmee heersende meningen worden ingeruild voor nieuwe meningen.

Vorm is de norm
Over het verlies aan morele kompassen en de gevolgen daarvan.

Wetenschap en werkelijkheid
Hoe werkelijkheid en wetenschap elkaar zijn kwijt geraakt.

Welvaart en democratie
Welvaart geeft legitimatie aan machthebbers.

Bureaucratie en willekeur
Naar aanleiding van een artikel in NRC een reprise van de thema's bureaucratie en willekeur.

Excellentie van een basisschool?
Over zogenaamde excellentie van een basisschool.

Schijn-waarachtigheid
Hoe verontwaardiging politieke macht verwerft.

Complexiteit
Taleb over complexiteit.

Amoreel
De mens is niet van nature goed of slecht, hij is amoreel.

Nieuw op wisseltje
Nieuwe verhalen en gedichtjes op Peter's Wisseltje.

Chimpanseepolitiek
Aankondiging artikel Chimpansees, macht, politiek en management.

Het kleine en het grote
citaat van Miyamoto Musashi uit Het boek van de vijf ringen.

Bankiers en bonussen
Over bankiers, bonussen en rent-seekers.

De impactfactor en Goodhart's law
De impactfactor, ook een slachtoffer van Goodhart's law.

Goodhart's law
Over de wetmatigheid dat als een indicator een doel wordt, het zijn waarde als goede indicator verliest.

De managementmythe
Boekbespreking van dit boek van Matthew Stewart.

Intern omgevingsmanagement
Handreiking hoe om te gaan met de interne omgeving van een organisatie die wel projecten draait, maar daar niet optimaal voor is ingericht.

Prestatiebeloning in oorlogstijd
Voorbeelden van prestatiebeloning in de Sovjet Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Efficiency en bureaucratie
Efficiency leidt vaak juist tot meer bureaucratie.

Eckart Wintzen, Notes
Boekbespreking van dit boek van Eckart Wintzen.

Reorganisaties en onmacht
Reorganisaties zijn een teken van onmacht van grote organisaties om zich aan de omstandigheden aan te passen.

Professioveel
Professioneel is niet: professioveel.

Antifragile
Boekbespreking van dit boek van Nassim Nicholas Taleb.

In control
Kiezen voor beheersen, niet voor controleren.

Bullshit Management
Boekbespreking van dit boek van Jos Verveen.

Marktleider of middelmaat? Of...?
Over het gebrek aan noodzaak om marktleider te willen zijn.

SMART in het onderwijs
Over SMART-doelstellingen in het onderwijs.

Toegeven
Strijden kost veel energie, toegeven is soms gemakkelijker.

Over robuustheid
Boekbespreking van dit boek van Nassim Nicholas Taleb.

I'm the greatest
Als het goed gaat, dan komt dat door mij. Als het fout gaat, dan komt het door de anderen.

Doen willen wat jij wilt
Wanneer gaat beïnvloeding over in manipulatie?

The Craftsman
Boekbespreking van dit boek van Richard Sennett.

Allemaal parasieten
Medewerkers leven als parasieten in een positieve symbiose met hun organisatie.

False Dawn
Boekbespreking "False Dawn" van John Gray.

Onevenwichtigheid
Hoe één waarneming een theorie kan ondermijnen.

Waar het om gaat
Boekbespreking: Jack Welch, “Waar het om gaat”

Het gemak van anachronismen
Waarom we QWERTY blijven gebruiken.

Uitdagen van je aannamen
Gaan voor je eigen gelijk, leidt tot verstarring.

Ik ben een vreemde lus
Boekbespreking van dit boek van Douglas Hofstadter.

De mensheid smoort zich in haar domheid
Over de teloorgang van het intellect.

Nogmaals prestatiebeloning
Citaat Kay over de bankencrisis.

Plenty en het civilisatieproces
Vergelijking tussen het Civilisatieproces van Norbert Elias en de ideeën van William J. Bernstein.

De crisis ...
Een citaat van Taleb over crisis.

Animal Spirits
Boekbespreking "Animal Spirits" van Akerlof en Shiller.

Afstand nemen
Over het nut van "afstand nemen" door managers.

Emergence. From Chaos to Order
Boekbespreking van dit boek van John Holland.

Misdadigers
Citaat uit "Lila" van Robert M. Pirsig.

What Technology Wants
Boekbespreking van het boek van Kevin Kelly.

De omweg naar succes
Boekbespreking van dit boek van John Kay.

The Discipline of Market Leaders
Boekbespreking van dit boek van Michael Treacy & Fred Wiersema.

Leve subversiviteit!
Enige mate van subversiviteit is gewenst, wil je innovatie van de grond krijgen.

Leidinggeven aan professionals? Niet doen!
Boekbespreking van dit boek van Mathieu Weggeman.

Pas op! Informatie is giftig
Veel informatie leidt niet tot betere beslissingen, wel tot meer (misplaatst) zelfvertrouwen bij de beslissers.

Rent-seeking (2)
Rent-seeking leidt tot meer rent-seeking

Welvaart van bedrijven
Waarin de vier randvoorwaarden voor welvaart van Bernstein op bedrijven worden bekeken.

Empowerment, democratie en organisaties
Empowerment leidt onontkoombaar tot een roep om democratisering binnen bedrijven.

Verboden, ... of?
Onduidelijke verbodsbepaling.

Empowerment en een dilemma
Empowerment, hoe ga je om met medewerkers die dat niet aankunnen?

The Black Swan
Boekbespreking "The Black Swan" van Nicholas Nassim Taleb.

Rent-seeking
Over rent-seeking behavior.

"Wetenschappelijk" kartel
Voorbeeld van manipulatie veroorzaakt door het meten van kwaliteitsaspect.

Leve de saaien!
De toekomst is "uit". Zo 1999!

Survival van de fout(st)en
Als iedereen dezelfde fouten maakt, dan levert dat je geen nadeel op (maar ook geen voordeel).

Regels, innovatie, creativiteit en projectmatig werken
Over regels, innoveren, creativiteit en projectmatig werken.

Enhancing quality of life
Verslag Roparun 2012 RHrunners van Royal Haskoning.

Klaagcultuur
Citaat Damasio m.b.t. de klaagcultuur.

NLP voor Managers
Boekbespreking: "NLP voor managers" van Paul Liekens

Minder management
Waarom minder management beter is.

Vrijheid en stabiliteit
Vrijheid leidt in naties tot stabiliteit. In organisaties is dat ook zo.

Middelmatig management, het hoogst haalbare?
Waarom middelmatigheid de norm lijkt te zijn bij het managen van organisaties.

Populisme = rationalisme = escapisme
Populisme is rationalistisch van aard. Rationalisme is escapisme. Dus populisme is escapisme. Wie kiest voor populisten, vlucht voor de werkelijkheid.

The Birth of Plenty
Boekbespreking van The Birth of Plenty.

Het oude Japan en wij
Zijn de lessen van het oude Japen nog brikbaar. A.d.h.v. een citaat van Munenori.

Index wordt doel
Over hoe een indicator, de H-index het gedrag van wetenschappers beïnvloedt.

Wie wil er nou een hipo zijn?
High potential, raar begrip. Of zijn we eigenlijk allemaal hipo's.

Grijze muizen
Over grijze muizen in de politiek en in het bedrijfsleven. Niet erg.

Collectivisme versus individualisme
Over het effect van collectieve regelingen via de overheid op individualisme en egoïsme.

Zwaar van vroeger
Over organisaties die gebukt gaan onder opgehoopte regels en voorschriften.

Het boek van de vijf ringen
Boekbespreking van "Het boek van de vijf ringen" van Miyamoto Musashi.

Moeten wij van elkaar houden?
Boekbespreking van "Moeten wij van elkaar houden? Het populisme ontleed" van Bas Heijne.

Wie is er nou...?
Zelf dom gevonden door de domheid van een ander.

De vergissing van Descartes
Boekbespreking van "De vergissing van Descartes" van Antonio Damasio.

Kwetsbaarheid van organisaties
Over de kwetsbaarheid van organisaties bij wisselingen van de wacht in de top van een organisatie.

De beleveniseconomie & De blauwe oceaan
De beleveniseconomie schets mogelijkheden voor een blauwe oceaan. Als echter iedereen naar belevenissen streeft, dan is het een "rode oceaan me-too strategie.

De blauwe oceaan
Boekbespreking van De blauwe oceaan.

Taleb en beloning
Wat Taleb zoal zegt over de beloning van de bovenbazen in het bedrijfsleven.

Curiosità
Over het gebrek aan nieuwsgierigheid en leergierigheid bij jongeren (en anderen).

De beleveniseconomie
Boekbespreking van De beleveniseconomie.

Taleb versus niveau 5 leiderschap
Vergelijking niveau 5 leiderschap (uit "Good to Great" van Jim Collins) met een waarneming van Nassim Nicholas Taleb.

Opdracht geven zonder risico?
Krantenartikel waarin een politicus er blijk van geeft dat de overheid risicoloos opdrachtgever kan spelen.

Vele handen maken licht werk, maar…
Maar, teveel handen zwaar werk.

Bonnenquota
Licht aan het eind van de tunnel?

Meester - gezel
Over fouten maken, leren, gezellen, meesters en over het teloorgaan van meesterschap.

Eigen belang
Over het dienen van je eigenbelang door je eigen belang niet altijd direct voorop te stellen.

Wat goed is voor mij is goed voor het bedrijf
Over een gevolg van het geloof in het positieve effect van prestatiebeloning.

De Prooi
Boekbespreking van De Prooi van Jeroen Smit.

De natuur vloekt niet
Over detonerende kleuren in de tuin.

Het placebo-effect
Over het placebo dat optreedt wanneer nieuwe managementtheorieën worden toegepast en over de tragische gevolgen daarvan.

Managers, maar dan echte
Over "Managers, maar dan echte (Managers not MBA's)" van Henry Mintzberg.

Maslows optimisme
Over de behoeftenpiramide van Maslow en de verschillen tussen Maslows ideeën en waarnemingen van mijzelf.

Leve (!) prestatiebeloning
Enkele mooie citaten over de fantastische effecten die prestatiebeloning kan hebben.

Russion Lessons
Een ethisch verwarrende observatie.

The winner takes it all. Of...?
Een vergelijking tussen de Duitse en Amerikaanse krijgsmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog, en over wat we daarvan kunnen leren.

Waarom matige managementmodellen toch werken
Waarom modellen werken, ook al blijken ze achteraf onjuist.

Assessments
Hoe assessments werken, op welke eigenschappen wordt getoetst en of dat wel zo wenselijk is.

 

Leiderschap, hoofdartikelen

Leiderschap, een inleiding
Een inleiding met als doel uitgebreider bezoek aan de leiderschapssite enige richting te geven.

Leiderschapsschema
Een schema waarin is verbeeld hoe leiderschap werkt. Met toelichtende tekst.

Nieuw leiderschap, theorie en praktijk
Het eerste artikel in een reeks over het fenomeen "leiderschap". In dit artikel stel ik dat "nieuw" leiderschap slechts mondjesmaat van de grond komt en geef daar een verklaring voor.

Legitimiteit, beoordelingsmaatstaf van medewerkers
Legitimiteit is de beoordelingsmaatstaf waarmee medewerkers hun leidinggevenden beoordelen. Beoordeling door medewerkers is de beste weg om verandering in leiderschap te bereiken.

De legitimiteit van leiderschap ontrafeld
In dit stuk wordt de legitimiteit van het leiderschap ontrafeld. De eigenschappen die een leider tot leider maken worden benoemd.

Bezieling en leiderschap
Hierin wordt de relatie tussen bezieling, arbeidsmotivatie en doelvervlechting onderzocht.

Bezieling en ethiek
Dit artikel bevat de stelling dat het ontkoppelen van bezieling en eindproduct de verklaring is voor de overgave waarmee mensen zich aan het meest extreme wagen.

De hiërarchie en de grenzen van het leiderschap
Vanuit de leiderschapeigenschappen wordt gekeken naar de consequenties daarvan voor het leiderschap in grote organisaties. Er blijkt dat aan het leiderschap grenzen kunnen worden gesteld.

Leiderschap, concern en werkeenheid
De beperkingen die in het vorige artikel zijn toegelicht hebben consequenties voor de manier waarop concerns zich opbouwen. Een business unit functioneert optimaal als haar leiderschap optimaal functioneert. De legt bedrijven beperkingen op in hun diversiteit.

Nieuwe markten
Opportunisme en ondernemerschap mogen ook buiten de kernactiviteiten vorm krijgen. Rond deze activiteiten gelden wel bepaalde aandachtspunten.

Kroonprinsendrama
Een verklaring voor het verschijnsel in bedrijven dat "benoemde" kroonprinsen zelden de nieuwe leiders worden.

Projectmanagement, school voor leiderschap
In dit artikel besteed ik aandacht aan die aspecten van projectmanagement die positief werken op het ontwikkelen van iemands leiderschapskwaliteiten.

Macht en de leider
Een verkenning van macht in relatie tot leiderschap.

Compromis of visie?
Over visie, missie en doelstellingen. Waarom werken veel visies niet?

Bedrijven als organismen
Een vergelijking tussen bedrijven en organismen. Over groei, overleven en de zin of onzin van diversificatie

De kwetsbaarheid van (nieuw) leiderschap
Waarin allerlei redenen worden gegeven waardoor nieuw leiderschap moeilijk doorbreekt in organisaties.

Vuilnisvat en leiderschap
Over vuilnisvatbesluitvorming volgens Caluwé en Vermaak en leiderschap.

 

Leiderschap, "actuele artikelen"

Fast politics
Snelle overduidelijke politici veroveren de wereld. Een waarschuwing.

Visie maakt slagzij
Organisaties hebben visionair leiderschap nodig, maar zonder weerwoord op al te visionaire plannen lopen ze averij op.

Marktwerking en overheid, een contradictio in terminis
De huidige politiek wil marktwerking en kenmerkt zich door haar afrekencultuur. Beiden zijn onverenigbaar.

Over: Het maandagmorgengevoel. Wie laat zich een maandagmorgengevoel aanpraten?
Een reactie op dit boek van Joep Schrijvers.

Over: Het is mooi geweest - Het kantoor is geen pretpark
Een reactie op het boek van Judith Mair.

Over: Hoe wordt ik een rat? Of: dan maar liever braaf
Een reactie op het boek van Joep Schrijvers.

Boer Bos. Is Bush een wereldleider?
Een artikel waarin George Bush jr. tegen de leiderschapsmeetlat wordt gehouden.

Is manager een beroep?
Een reactie op een artikel in Avanta waarin een redacteur spreekt over haar twijfels aan haar nieuwe baas.

Enron, waar communisme en kapitalisme elkaar ontmoeten
Enkele gedachten rondom de val van Enron.

De risico´s van nieuwe strategieën
Enkele overwegingen over nieuwe strategieën en leiderschap naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad van 22 januari 2002.

Topman Barnevik vertrekt bij ABB
Enkele gedachten over het vertrek van Barnevik in relatie tot het boek Leiderschap van Wereldklasse van Manfred Kets de Vries & Elisabeth Florent-Treacy.

 

Leiderschap, terzijde

Clausewitz en management
Aan de hand van Ogilvie's Krijgskunde en ondernemingsstrategie wordt de bruikbaarheid van inzichten uit de krijgskunde voor ondernemingen beschouwd.

Morsen of smeren?
Over het effect van kostenreductie door fusies op de kracht van organisaties.

Verspilling en efficiëntie
Een verkenning over verspilling en efficiëntie; aandacht voor het nut van verspilling.

Motiverend vermogen
Over motiveren, motiverend vermogen, jezelf en anderen motiveren.

Cohesie
Over cohesie, groupthink en esprit de corps.

Globalisering en Amerikanisering
Nuchtere kanttekeningen bij een fenomeen.

Over geldingsdrang
Over de overdreven dadendrang van managers.

De wet van behoud van incompetentie & de wet van de val van incompetentie
Waarin het begrip incompetentie en haar wetten nader wordt beschouwd.

Organisatiecultuur en emotionele intelligentie
Over het verband tussen emotionele intelligentie (en EQ) en organisatiecultuur.

Zelfsturende teams en leiderschap
Kanttekeningen bij de zelfsturing en bij de term "zelfsturende teams".

Charisma als bron van het desastreuze
Medewerkers willen sterke leiders, mensen met charisma. Enkele kanttekeningen daarbij.

Intuïtie en leiderschap
Een korte beschouwing over intuïtie. Waarin ook enkele hypothesen worden opgeworpen over vrouwelijke intuïtie.

Over Boegbeelden
Ooit zat ik in een zaaltje waar Enneus Heerma act de presence gaf. Eerlijk gezegd had ik daar van tevoren geen hoge verwachtingen van. De man had op televisie nauwelijks uitstraling. En omdat dat het enige beeld was waarop mijn voorkennis over deze man gebaseerd was, vroeg ik me af waarom nou net hij was uitgenodigd.

Over: Leiderschap van wereldklasse
Een beschouwing over bovenstaand boek van Manfred Kets de Vries & Elisabeth Florent-Treacy.

Over: Charisma
Een tekst waarin het begrip charisma wordt gedefinieerd en het nut van het concept "charisma" aan een onderzoek wordt onderworpen.

Over: Leger en leiderschap
Over leiderschap in het leger.

Over: Sport en leiderschap
Over leiderschap in de sport.

Kerncompetenties en leiderschap
Een vergelijking van het belang van kerncompetenties en materiedeskundigheid voor organisaties.

 

Management, algemeen

Bezwaren rond best practice
Over de gebrekkige bruikbaarheid van zogenaamde best practices.

Holacracy en ik
Waarom ik zoveel zie in holacracy.

Aandeelhouderswaarde... of speculatiewaarde.
Waar aandeelhouderwaarde wordt nagestreefd worden veelal slechts speculanten bediend.

Gok.
Een visie op beslissen met een knipoog.

Controleterreur
Artikel over planning en control. Over de uitwassen van controleterreur en waar het met planning & control heen zou moeten gaan.

Met de voeten in de vensterbank
Dit artikel behandelt (te) actieve managers. Waarom vertonen zoveel managers zoveel dadendrang? Wordt er niet teveel gemanaged?

De beslissers. Of: de bevestigers?
Een kanttekening bij managers die zich manifesteren als ferme beslissers.

Ervaringstrechter
Artikel met de redenen waardoor iedereen min of meer in één ervaringsrichting carrière maakt.

Organisatiecultuur
Hierin vindt u een overzicht met betrekking tot dit onderwerp. Veel literatuurverwijzingen.

Darwin, cultuur en het overleven van organisaties
Waarin cultuurvorming wordt vergeleken met Darwin´s evolutietheorie. Met behulp van deze analogie wordt nagedacht over het overleven van organisaties.

Verandering
Een beknopt overzicht van relevante zaken die spelen bij het succesvol realiseren van verandering.

Veranderen en het erfgoed
Aandacht voor de sterke kanten van organisaties die bij veranderprocessen nog wel eens vergeten worden.

Lerende organisatie
Een overzicht over dit onderwerp.

One issue´ers
Een tekst over mensen in projecten en organisaties die menen dat alles om hen draait.

Organisaties en hun ontwikkelingsstadium vergeleken met de civilisatietheorie van Norbert Elias
Aan de hand van de door Elias onderscheiden ontwikkelingsstadia wordt de ontwikkeling van organisaties onderzocht.

Wat als monopolies niet worden bestreden?
Uitweiding behorend bij de voorgaande tekst.

Entropie en management
Een onderzoek naar de bruikbaarheid van het begrip entropie voor managers.

Meten
Over meten, normen en normering en het gevaar daarvan.

Sturing
Over sturen, sturing, stuurinformatie, zelfsturing, afwijkingen, de sturingsillusie, rapporteren en managementinformatie.

Stop SMART, be FUZZY!
Over de gevaren van SMART-doelstellingen. Tevens een alternatief met een knipoog.

De loden last van planning & control
Over rapporteren, de hang van managers naar controle en de toegevoegde waarde die controle moet hebben.

Machiavelli, De heerser en wij
Over Machiavelli's voornaamste werk en de relevantie daarvan voor hedendaagse managers.

Laveren tussen willekeur en bureaucratie
Over bureaucratie, het ontstaan en het nu daarvan en over de oplossing.

1-2-3, de richtlijnen voorbij
Richtlijnen worden snel als hinderlijk ervaren als zij verlicht zijn en niet als hulpmiddel worden ervaren.

De makkes van kwaliteitssystemen
Waarom kwaliteitssystemen vaak kwaliteit blokkeren.

Blokkeermacht en daadkracht
Hoe controle leidt tot blokkeermacht en hoe dit de daadkracht van een organisatie negatief beïnvloedt.

Dynamiseren en stabiliseren
Artikel over de consequenties van Pirsig's ideeën voor het dynamiseren en stabiliseren van organisaties.

Sorry is soms ook oké
Over verantwoordelijkheid, schuld, handelen en indekken van hulpverleners bij rampen.

Indicator wordt doel
Over prestatienormen en daaraan gekoppelde beloningen.

Synergie en redundantie
Over het nut van redundantie.

Als al een vlindervleugel...
Een vergelijking tussen prestatiebeloning enerzijds en complexiteit anderzijds.

De managementmythe
Boekbespreking van dit boek van Matthew Stewart.

Chimpansees, macht, politiek en management
Bespreking van thema's uit Chimpanseepolitiek van Frans de Waal.

Baas beoordeelt baas
Over de moeilijkheden die optreden wanneer bazen de aan hen rapporterende bazen moeten beoordelen.

Core Car Business
Over efficiëntie, ondanks de betrokkenheid van vele bedrijven.

De overheid, een merkwaardig fenomeen!
Een behandeling van onderwerpen die typisch zijn voor de overheid.

Overheid, leiderschap & bureaucratie
Over het ontstaan van bureaucratie.

Homogene en gediversifieerde organisaties en de plaats van de overheid
Wat de gediversifieerdheid van organisaties betekent voor het leiderschap.

De onmogelijke positie van de politieke leider
De kwetsbare positie van bestuurders die verantwoordelijk zijn voor alles wat onder hen valt, zonder dat zij er verstand van hebben.

Overheid en koning klant
Heeft de overheid wel klanten?

Meervoudig kijken…, en een zaal vol vooroordelen
Een reactie op vooroordelen over de overheid die werden geuit tijdens een congres.

Ambtenaren en de regels
Behandeling van de stelling "ambtenaren verschuilen zich achter de regels".

Hiërarchie en verandering
Hoe sterker de hiërarchie van een organisatie is, hoe moeilijker het is om te veranderen, hoe meer dat top down moet gebeuren en hoe minder draagvlak er zal zijn.

 

Management, projectmanagement

Planning
Over planning.

Now it Can be Told, vijf lessen van Leslie M. Groves
De vijf lessen die Leslie Groves ontleent aan het Manhattan-project en de relatie met de huidige praktijk.

Het plan is niet het gerecht
Vaak wordt er teveel tijd en aandacht aan het opstellen en verfijnen van projectplannen besteed.

Het PM3 model
Hierin kaart ik een aantal tekortkomingen in bestaande projectmanagement-modellen aan en introduceer ik mijn eigen overkoepelende model.

Projectmatig werken, de roots
In dit artikel krijgt onderzoek van Lenfle naar de wortels van het projectmanagement aandacht. Daarnaast ook beknopt aandacht voor de geschiedenis van het projectmanagement in het algemeen.

Mijn ontwikkeling in het projectmanagement
Zoals de titel aangeeft gaat deze pagina over de leerschool van de auteur in het projectmanagement.

10.000 uur oefening (en projectmanagement)
Het effect van oefening op het vakmanschap van de projectleider.

Wie doet "goed"?
Over de rol die de opdrachtgever in projecten (niet) kan vervullen.

Risicomanagement
Met de prangende vraag wat er nieuw is aan risicomanagement.

PM = IT?
Met de vraag of de kern van de taken van de projectmanager niet eigenlijk het verwerken van informatie is.

Communicatie
Over het belang van dat aspect in projecten.

 

Management, overigen

Credo
De principes waar ik in geloof.

Een pleidooi voor zelfzuchtigheid
Waarin een vorm van gezond egoïsme wordt bepleit.

Papaja
Een verhaal waarin ik de manier waarop dubo-mensen hun "producten" marketen hekel.

De dierentuinmethode en de projectorganisatie
Over teveel tussenschakels in projectorganisaties.

Druk
Over bestuurlijke drukte.

 

Wisseltjes

Korte stukjes over mijn kinderen en dergelijke vindt u op wisseltje.markensteijn.com.