Via de links in de rechterkolom komt u op de pagina waar het betreffende onderwerp is beschreven.

 

Pagina Link

Ambacht

VakmanschapBest practice
Autonomie Autonomie, verantwoordelijkheid en verantwoording
Basis van het PM3-model Projectmanagement algemeen

Bazenrollen

De drie bazenrollen

Beheer

Projectbeheersing

Beheerbaas

De drie bazenrollen

Beheerders

Stakeholders

Beheersaspecten

Projectcontrol / projectbeheersing

Beheersaspecten, projectspecifiek

Projectcontrol / projectbeheersing

Beheersaspecten, standaard

Projectcontrol / projectbeheersing

Beheersing

Projectcontrol / projectbeheersing

Beheersingsproces

Projectcontrol / projectbeheersing

Beherende baas

De drie bazenrollen

Belanghebbenden

Stakeholders

Belbin

Het projectteam
Best practice Best practice
Bestuur Bestuurders en het project
Blauwdruk Blauwdrukken
Calamiteiten Het niet planbare, een troostpaginaDilemma's, processen en projecten

Certificering

Projecten en kwaliteitsborging
Chaos Complexiteit en projecten

Communicatie

Projectcontrol / projectbeheersingProjectomgevingStakeholdersSociale media
Complexiteit Complexiteit en projectenHolisme en projectmanagement? Complexiteit en gecompliceerdheid

Comptabel systeem

Projectcontrol / projectbeheersing

Contractbewaking

Projectcontrol / projectbeheersing
Control Control en projecten
Controle Bestuurders en het project

Cost Performance Report

Projectcontrol / projectbeheersing
Cultuur Projectenwerk en organisatiecultuur

Daadkracht

De slagkracht van projectmatig werken
Decompositie De Work Breakdown Structure
Diensten Diensten in projecten
Dilemma's Dilemma's, processen en projecten
Directheid Directheid, indirectheid en projectmanagement
Doelstellingen Smart en Fuzzy
Draagvlak Draagvlak

Earned Value Analysis

Earned Value Analysis (EVA)Projectcontrol / projectbeheersing

Eisen

Het projectresultaat

Enneagram

Het projectteam
Ervaring Ervaringsfasen
EVA Earned Value Analysis (EVA)
Evaluatie Projectevaluatie

Faseren

Faseren

Financiële systeem

Projectcontrol / projectbeheersing

Financiering

Projectcontrol / projectbeheersing
Fouten Fouten, risico's en onvoorzien
Fragiliteit Fouten, risico's en onvoorzien

Functies

Creatie en functiesBlauwdrukken
Functieomschrijvingen Blauwdrukken
Fuzzy Smart en Fuzzy

Gebruikers

Stakeholders
Gecompliceerdheid Holisme en projectmanagement? Complexiteit en gecompliceerdheid

Geld

Projectcontrol / projectbeheersing

Geschiedenis

Projectmanagement algemeen

Geschiedenis projectmanagement

Projectmanagement algemeen

Goedkeuringen

Projectcontrol / projectbeheersing

Groep

Het projectteam

Grondverwerving

Projectcontrol / projectbeheersing
Grote projecten Beheersbaarheid grote projecten

Het

Het individu, de groep en de het-punt

Heterogeniteit

Het projectteam
Holisme Holisme en projectmanagement? Complexiteit en gecompliceerdheid
Indirectheid Directheid, indirectheid en projectmanagement

Individu

Het individu, de groep en de het-punt

Informatie

Projectcontrol / projectbeheersing

Inhoud

De projectinhoud
Innovatie Innovatie en projectmanagement, een onmogelijke combinatie?

Instrumenten

Projectbeheersing

Integratie

Ontwerpintegratie
Interne omgeving Interne omgeving

ISO

Projecten en kwaliteitsborging

Jaarbegroting

Projectcontrol / projectbeheersing

Jaarschijf

Projectcontrol / projectbeheersing

Kasritmes

Projectcontrol / projectbeheersing
Klassiek Projectmanagement Klassiek Projectmanagement

Know-what

Why, how, what

Know-what

Why, how, what

Know-why

Why, how, what

Kostenbewaking

Projectcontrol / projectbeheersingSunk Costs

Krachtenveldanalyse

Stakeholders
Kritische succes factoren Projectsucces

Kwaliteit

Projectcontrol / projectbeheersing

Kwaliteitsborging

Projecten en kwaliteitsborging

Leider

De projectleider als leider

Leiderschap

De projectleider als leiderVaardigheden projectleiderArtikelen leiderschap
Lijnmanagement Lijnmanagement en projecten
Lijnmanager Lijnmanagement en projecten
Management Artikelen management

Mandaat projectleider

Het mandaat van de projectleider

MBTI

Het projectteam

Meerjarenbegroting

Projectcontrol / projectbeheersing

Meerwerk

Projectcontrol / projectbeheersing

Minderwerk

Projectcontrol / projectbeheersing
Mintzberg Mintzberg en projectmanagement
Nul-scenario's Nul scenario's

Omgeving

ProjectomgevingInterne omgeving

Omgevingsanalyse

Projectomgeving
Omgevingsmanagement ProjectomgevingInterne omgeving

Omwonenden

Projectomgeving
Onderuitputting Onderuitputting

Ontwerpintegratie

Ontwerpintegratie

Ontwerpleider

Ontwerpleider
Onverwachte zaken Het niet planbare, een troostpagina
Onvoorziene zaken Het niet planbare, een troostpaginaFouten, risico's en onvoorzien

Opdrachtgever

De opdrachtgever

Opdrachtgever, ambtelijk

De opdrachtgever

Opdrachtgever, bestuurlijk

De opdrachtgever

Opdrachtgever, formeel

De opdrachtgever

Opdrachtgever, gedelegeerd

De opdrachtgever

Opdrachtgever, intern

De opdrachtgever

Organisatie

Projectcontrol / projectbeheersingInterne omgeving
Organisatiecultuur Projectenwerk en organisatiecultuur
Overmoed Fouten, risico's en onvoorzien

Planning

Projectcontrol / projectbeheersingPlanning

Planningen

Projectcontrol / projectbeheersing

PM3-model

www.markensteijn.com/het_pm3_model.htm

Praktijken Best practice
Prince2 Richtlijnen
Procedures Richtlijnen

Proces

Het procesDilemma's, processen en projecten

Procesmanagement

Het procesDilemma's, processen en projecten
Professionals Vakmanschap

Programmamanagement

Projectmanagement algemeen

Projectadministratie

Projectcontrol / projectbeheersing

Projectbudget

Projectcontrol / projectbeheersing
Projectcommunicatie ProjectomgevingSociale media

Projectcontrol

Projectcontrol / projectbeheersingControl en projecten

Projectcontroller

Projectcontroller
Projectdecompositie De Work Breakdown Structure
Projectenorganisatie Werken in projecten
Projectevaluatie Projectevaluatie

Projectfuncties

Creatie en functies
Projectgeheugen Projectgeheugen

Projectinhoud

De projectinhoud

Projectkostenbewaking

Projectcontrol / projectbeheersing

Projectleider

De projectleider

Projectmanagement

Projectmanagement algemeen

Projectmatig werken

Projectmanagement algemeen
Project maturity Project maturity (projectvolwassenheid)

Projectomgeving

Sociale media; DraagvlakProjectomgeving

Projectorganisatie

Projectcontrol / projectbeheersingLijnmanagement en projecten

Projectplan

Het projectplan
Projectraming De projectraming

Projectresultaat

Het projectresultaatDirectheid, indirectheid en projectmanagement
Projectscope Scope
Project Start Up Project Start Up (PSU)
Projectsucces Projectsucces

Projectteam

Het projectteam

Projecttijdbeheersing

Projectcontrol / projectbeheersing
Projectvolwassenheid Project maturity (projectvolwassenheid)

Projectwijzigingen

Projectcontrol / projectbeheersing
PSU Project Start Up (PSU)
Raming De projectraming
Regels Richtlijnen

Resultaat

Het projectresultaat
Richtlijnen Richtlijnen

Risicobeheersing

Risico's en projectmatig werken

Risicomanagement

Risico's en projectmatig werkenFouten, risico's en onvoorzien
Scenario's Nul scenario's

Scope

Scope

Scopewijzigingen

Scope

S-krommen

Projectcontrol / projectbeheersing

Slagkracht

De slagkracht van projectmatig werken
Smart Smart en Fuzzy
Sociale Media Sociale media
SSK-raming De projectraming
SSK-systematiek De projectraming

Stakeholder

StakeholdersDraagvlak

Stakeholderanalyse

Stakeholders

Sturing

Sturing en projecten
Sturingsdilemma Bestuurders en het project
Stuurgroep De stuurgroep
Succes Projectsucces
Sunk costs Sunk Costs
Systemen Richtlijnen

Teambuilding

Het projectteam
Teamontwikkeling Werken in projecten

Teamrollen

Het projectteam

Teamsamenstelling

Het projectteam

Tijd

Projectcontrol / projectbeheersing

Typeringen mensen

Het projectteam
Vaardigheden Vaardigheden projectleider

Vakbaas

De drie bazenrollen

Vakinhoud

De projectinhoudVaktechneuten of...?
Vakman(schap) Vakmanschap
Vaktechneut Vaktechneuten of...?Vakmanschap
Verantwoordelijkheid Autonomie, verantwoordelijkheid en verantwoording
Verantwoording Autonomie, verantwoordelijkheid en verantwoording

Vergunningen

Stakeholders
Vertrouwen Terug naar vertrouwen
Verwachtingen Verwachtingenmanagement
Volatiliteit Fouten, risico's en onvoorzien
Volwassenheid Project maturity (projectvolwassenheid)

Voortgangsbewaking

Projectcontrol / projectbeheersing
WBS De Work Breakdown StructureDiensten in projecten

Weg

De wegDirectheid, indirectheid en projectmanagement

Werk

Het werk
Werken in projecten Werken in projecten

Werkbaas

De drie bazenrollen
Werkstructuur De Work Breakdown Structure

Wijzigingen

Projectcontrol / projectbeheersing

Wil

De wil
Work Breakdown Structure De Work Breakdown StructureDiensten in projecten