Via de links in de rechterkolom komt u op de pagina waar het betreffende onderwerp is beschreven.

 

Pagina Link

Beheer

Projectbeheersing

Beheerbaas

De drie bazenrollen

Beheersaspecten

Projectcontrol / projectbeheersing

Beheersing

Projectcontrol / projectbeheersing

Belanghebbenden

Stakeholders
Best practice Best practice

Communicatie

Projectcontrol / projectbeheersingProjectomgevingStakeholdersSociale media
Complexiteit Complexiteit en projectenHolisme en projectmanagement? Complexiteit en gecompliceerdheid
Control Control en projecten
Cultuur Projectenwerk en organisatiecultuur
Doelstellingen Smart en Fuzzy
Draagvlak Draagvlak

Earned Value Analysis

Earned Value Analysis (EVA)Projectcontrol / projectbeheersing

Eisen

Het projectresultaat
Ervaring Ervaringsfasen
Evaluatie Projectevaluatie

Faseren

Faseren
Fuzzy Smart en Fuzzy

Geld

Projectcontrol / projectbeheersing

Individu

Het individu, de groep en de het-punt

Informatie

Projectcontrol / projectbeheersing

Inhoud

De projectinhoud
Interne omgeving Interne omgeving

ISO

Projecten en kwaliteitsborging
Klassiek Projectmanagement Klassiek Projectmanagement

Know-what

Why, how, what

Know-what

Why, how, what

Know-why

Why, how, what

Kostenbewaking

Projectcontrol / projectbeheersingSunk Costs

Krachtenveldanalyse

Stakeholders

Kwaliteit

Projectcontrol / projectbeheersing

Kwaliteitsborging

Projecten en kwaliteitsborging

Leiderschap

De projectleider als leiderVaardigheden projectleiderArtikelen leiderschap
Lijnmanager Lijnmanagement en projecten

Mandaat projectleider

Het mandaat van de projectleider
Nul-scenario's Nul scenario's
Omgevingsmanagement ProjectomgevingInterne omgeving

Ontwerpleider

Ontwerpleider

Opdrachtgever

De opdrachtgever

Organisatie

Projectcontrol / projectbeheersingInterne omgeving
Organisatiecultuur Projectenwerk en organisatiecultuur

Planning

Projectcontrol / projectbeheersingPlanning

PM3-model

www.markensteijn.com/het_pm3_model.htm

Prince2 Richtlijnen
Procedures Richtlijnen

Procesmanagement

Het procesDilemma's, processen en projecten

Projectbudget

Projectcontrol / projectbeheersing

Projectcontrol

Projectcontrol / projectbeheersingControl en projecten

Projectcontroller

Projectcontroller
Projectevaluatie Projectevaluatie

Projectleider

De projectleider

Projectmanagement

Projectmanagement algemeen
Project maturity Project maturity (projectvolwassenheid)

Projectomgeving

Sociale media; DraagvlakProjectomgeving

Projectorganisatie

Projectcontrol / projectbeheersingLijnmanagement en projecten

Projectplan

Het projectplan

Projectresultaat

Het projectresultaatDirectheid, indirectheid en projectmanagement
Project Start Up Project Start Up (PSU)
Projectsucces Projectsucces

Projectteam

Het projectteam
PSU Project Start Up (PSU)
Raming De projectraming
Regels Richtlijnen

Risicomanagement

Risico's en projectmatig werkenFouten, risico's en onvoorzien

Scope

Scope

S-krommen

Projectcontrol / projectbeheersing
Smart Smart en Fuzzy
SSK-raming De projectraming

Stakeholderanalyse

Stakeholders
Stuurgroep De stuurgroep
Sunk costs Sunk Costs

Teamsamenstelling

Het projectteam

Tijd

Projectcontrol / projectbeheersing

Vakbaas

De drie bazenrollen

Vakinhoud

De projectinhoudVaktechneuten of...?
Vertrouwen Terug naar vertrouwen
WBS De Work Breakdown StructureDiensten in projecten

Weg

De wegDirectheid, indirectheid en projectmanagement

Werk

Het werk

Werkbaas

De drie bazenrollen

Wil

De wil
Work Breakdown Structure De Work Breakdown StructureDiensten in projecten